Ommeland & Provinciaal Provinciale Staten stellen Regionaal Waterprogramma vast

Provinciale Staten stellen Regionaal Waterprogramma vast

De provincie heeft de zienswijzen verwerkt in een zogeheten Nota van zienswijzen. Naar aanleiding van de zienswijzen is het Regionaal Waterprogramma niet aangepast. Wel is de naam gewijzigd naar Programma Water 2024 ( PDF-bestand, 5 MB). Nieuw Waterbeleid Het Programma Water 2024 is gebaseerd op onze huidige Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staat het integrale beleid voor de …

Read Article Read More

Innovatie PrepaidSimkaart.net: ‘Simyo Beste Prepaid Provider 2023-2024’

PrepaidSimkaart.net: ‘Simyo Beste Prepaid Provider 2023-2024’

GRONINGEN – Simyo wint de elfde editie van de ‘Beste Prepaid Provider’-verkiezing. Volgens PrepaidSimkaart.net, de organisator, heeft de verkiezing als doel de prepaid markt in Nederland duidelijk in kaart te brengen voor consumenten. Simyo scoort vooral goed op het gebied van klantenservice, zelfservice (voor klanten), en in consumentenpeilingen. Elk jaar onderzoeken de prepaidsimkaart-vergelijkingswebsites PrepaidSimkaart.net en PrepaidSimkaarten.nl …

Read Article Read More

Oldambt Kinderen aan de slag met elektronisch afval tijdens E-waste Race

Kinderen aan de slag met elektronisch afval tijdens E-waste Race

PreZero organiseert de E-waste Race. Dit educatieve project waarbij scholen de strijd aangaan met elektronisch afval, combineert bewustwording over circulariteit met een fysieke inzamelactie. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen van elektronisch afval. De insteek van de E-waste Race is het inzamelen van e-waste leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken!  …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Resultaat jaarrekening 2023 geeft geen rooskleurig beeld

Resultaat jaarrekening 2023 geeft geen rooskleurig beeld

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het in 2023 gevoerde beleid en de uitgaven. Er is het afgelopen jaar veel bereikt en er zijn mooie resultaten neergezet. Rekening houdend met toekomstige noodzakelijke uitgaven komen we uit op een rekening resultaat van nagenoeg nul aangezien het netto resultaat € 200.000 negatief is. Ten …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Subsidie voor meer bos en bomen in Groningen

Subsidie voor meer bos en bomen in Groningen

Voor plannen voor het aanleggen van nieuw groen op erven, langs wegen, water, op schoolpleinen en bedrijventerreinen is vanaf 24 mei weer subsidie aan te vragen. Deze regeling maakt deel uit van het programma Bos en Hout, dat tot doel heeft om Groningen groener te maken en de biodiversiteit te verbeteren.   Vergroenen van schoolpleinen  …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Raden, staten en besturen reageren op ‘Staat van Groningen’

Raden, staten en besturen reageren op ‘Staat van Groningen’

Staatssecretaris Vijlbrief vroeg de regio te reageren op zijn hoofdlijnennotitie voordat de ontwerpwet openbaar wordt. Dit is een bijzondere procedure, omdat dit afwijkt van de normale wetgevingsprocedure. Het gaat om de gemeenteraden van de gemeenten in de provincie Groningen en van Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld, provinciale staten van Groningen en de algemeen besturen …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Provincie Groningen genomineerd voor transparantieprijs

Provincie Groningen genomineerd voor transparantieprijs

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van transparantie en openbaarheid. Vorige winnaars waren de provincie Zuid-Holland (2022) en de gemeente Amsterdam (2023). De provincie Groningen werd genomineerd  op voorstel van diverse deskundigen en journalisten, plus overheden en kennisinstellingen voor het afhandelen van Woo-verzoeken. …

Read Article Read More

Oldambt Wethouders Wünker en Nieboer delen waterbidons uit tijdens Dag van het Park

Wethouders Wünker en Nieboer delen waterbidons uit tijdens Dag van het Park

Zondag 26 mei gonst het in het Stadspark Winschoten van de sportieve en gezonde activiteiten tijdens de Dag van het Park. Het JOGG-team schenkt tijdens de Dag van het Park aandacht aan het thema ‘water drinken’. Dit doen zij in samenwerking met Waterbedrijf Groningen.  Wethouder jeugd, Jurrie Nieboer en wethouder gezondheid, Erich Wünker, delen namens …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Melkweg in Bedum feestelijk geopend

Melkweg in Bedum feestelijk geopend

Vrachtverkeer van en naar zuivelfabriek FrieslandCampina in Bedum kan vanaf vrijdag 17 mei rijden over de Melkweg. De nieuwe ontsluitingsweg verbindt de zuivelfabriek met de aansluiting bij de Sint Annerweg (N993) ten oosten van Bedum. De vrachtwagens hoeven nu niet meer door het centrum van Bedum te rijden en hebben een vlottere verbinding naar de …

Read Article Read More

Oldambt Viering en visie 200 jaar grensverdrag Duitsland-Nederland

Viering en visie 200 jaar grensverdrag Duitsland-Nederland

In opdracht van de Landkreise Leer en Emsland en de provincies Drenthe en Groningen is er een visie ontwikkeld, die bebouwing voor bepaalde doeleinden mogelijk maakt in het grensgebied Duitsland-Nederland bij Meppen (D). Deze visie werd gepresenteerd door burgemeester Sikkema, voorzitter van de Eems Dollard Regio, tijdens een netwerkbijeenkomst in Bourtange.  200 jaar grensverdrag Het …

Read Article Read More