Ommeland & Provinciaal Volgende stap onderzoek bereikbaarheid Westflank Groningen

Volgende stap onderzoek bereikbaarheid Westflank Groningen

Dat zijn mogelijke oplossingen voor knelpunten die ontstaan doordat in de Westflank van Groningen tot 2040 meer dan 11.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De provincie en de gemeente Groningen onderzoeken samen met het Rijk wat er nodig is om de Westflank bereikbaar en leefbaar te houden met al die nieuwe woningen. Zij nodigen inwoners uit …

Read Article Read More

Oldambt Regionale veteranendag op zaterdag 15 juni in de HarbourClub Winschoten

Regionale veteranendag op zaterdag 15 juni in de HarbourClub Winschoten

Op zaterdag 15 juni organiseren de gemeenten Oldambt en Westerwolde een bijzondere editie van de regionale Veteranendag, met als gastspreker Generaal b.d. Peter van Uhm. Deze dag is speciaal bedoeld voor oorlogsveteranen en hun partners uit de gemeenten Oldambt en Westerwolde, als dank voor hun inzet en moed. Programma  De Veteranendag staat in het teken …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Bermen maaien voor veiligheid en een betere biodiversiteit

Bermen maaien voor veiligheid en een betere biodiversiteit

“Veiligheid staat op de eerste plaats, mensen moeten alles goed kunnen zien in het verkeer. Maar de natuur komt er direct achteraan”, zegt Roelof Groenewoud, beheerder van bermen en sloten bij de provincie. “De eerste anderhalve meter naast de weg maaien we altijd, puur voor de veiligheid. Daarnaast blijft op veel plaatsen een stuk berm …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Nieuwe elektrische gele streekbus volgende stap naar emissievrij busvervoer

Nieuwe elektrische gele streekbus volgende stap naar emissievrij busvervoer

Met de komst van deze nieuwe elektrische bussen leveren OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz gezamenlijk een belangrijke bijdrage in de transitie van het openbaar vervoer naar volledig zero-emissie busvervoer. Na de zomer zullen de eerste van totaal 35 Mercedes-Benz elektrische streekbussen en Q-link bussen gaan rijden in de dienstregeling. “De verduurzaming van het ov vinden …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Reservering mogelijke drinkwaterbronnen in de provincie Groningen: NRD ter inzage

Reservering mogelijke drinkwaterbronnen in de provincie Groningen: NRD ter inzage

Eind 2022 wees de provincie op basis van uitgebreid vooronderzoek vier gebieden aan die geschikt lijken als ASV: Leek-Roden Zuidoost-Groningen Bellingwolde Veendam In een zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de provincie onder andere hoe zij de mogelijke effecten van ASV’s op het milieu verder gaat onderzoeken in het plan-mer. De NRD ligt van …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Provinciale Staten stellen Regionaal Waterprogramma vast

Provinciale Staten stellen Regionaal Waterprogramma vast

De provincie heeft de zienswijzen verwerkt in een zogeheten Nota van zienswijzen. Naar aanleiding van de zienswijzen is het Regionaal Waterprogramma niet aangepast. Wel is de naam gewijzigd naar Programma Water 2024 ( PDF-bestand, 5 MB). Nieuw Waterbeleid Het Programma Water 2024 is gebaseerd op onze huidige Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staat het integrale beleid voor de …

Read Article Read More

Innovatie PrepaidSimkaart.net: ‘Simyo Beste Prepaid Provider 2023-2024’

PrepaidSimkaart.net: ‘Simyo Beste Prepaid Provider 2023-2024’

GRONINGEN – Simyo wint de elfde editie van de ‘Beste Prepaid Provider’-verkiezing. Volgens PrepaidSimkaart.net, de organisator, heeft de verkiezing als doel de prepaid markt in Nederland duidelijk in kaart te brengen voor consumenten. Simyo scoort vooral goed op het gebied van klantenservice, zelfservice (voor klanten), en in consumentenpeilingen. Elk jaar onderzoeken de prepaidsimkaart-vergelijkingswebsites PrepaidSimkaart.net en PrepaidSimkaarten.nl …

Read Article Read More

Oldambt Kinderen aan de slag met elektronisch afval tijdens E-waste Race

Kinderen aan de slag met elektronisch afval tijdens E-waste Race

PreZero organiseert de E-waste Race. Dit educatieve project waarbij scholen de strijd aangaan met elektronisch afval, combineert bewustwording over circulariteit met een fysieke inzamelactie. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen van elektronisch afval. De insteek van de E-waste Race is het inzamelen van e-waste leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken!  …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Resultaat jaarrekening 2023 geeft geen rooskleurig beeld

Resultaat jaarrekening 2023 geeft geen rooskleurig beeld

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het in 2023 gevoerde beleid en de uitgaven. Er is het afgelopen jaar veel bereikt en er zijn mooie resultaten neergezet. Rekening houdend met toekomstige noodzakelijke uitgaven komen we uit op een rekening resultaat van nagenoeg nul aangezien het netto resultaat € 200.000 negatief is. Ten …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Subsidie voor meer bos en bomen in Groningen

Subsidie voor meer bos en bomen in Groningen

Voor plannen voor het aanleggen van nieuw groen op erven, langs wegen, water, op schoolpleinen en bedrijventerreinen is vanaf 24 mei weer subsidie aan te vragen. Deze regeling maakt deel uit van het programma Bos en Hout, dat tot doel heeft om Groningen groener te maken en de biodiversiteit te verbeteren.   Vergroenen van schoolpleinen  …

Read Article Read More