Cultuur & Kunst Popronde verplaatst editie 2020 naar begin 2021

Popronde verplaatst editie 2020 naar begin 2021

Het grootste reizende festival van Nederland verplaatst haar traditionele najaarstour naar begin 2021 vanwege coronamaatregelen. Popronde Groningen vindt nu plaats op donderdag 18 februari 2021. De reguliere editie van Popronde 2021 gaat onveranderd door in het najaar. ‘Met de anderhalve meter afstandsmaatregelen is het niet mogelijk een Popronde te organiseren,’ aldus Mischa van den Ouweland, …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Waddentribune met uitzicht over de Waddenzee

Waddentribune met uitzicht over de Waddenzee

Bij de Hoek van de Bant, aan de Friese kant van het Lauwersmeer is op 1 juli de bouw van een waddentribune gestart. De tribune komt aan de wad-kant van de zeedijk, een unieke plek met uitzicht over Werelderfgoed Waddenzee. De aanleg van de tribune wordt meegenomen in de dijkversterking die het Wetterskip Fryslân op …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid gaat door

Bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid gaat door

Bijzonder hoogleraar Bettina Bock blijft de komende vijf jaar de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden in het Noorden onderzoeken. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe maken de verlenging van haar leerstoel financieel mogelijk. De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen werd in 2015 ingesteld door de Stichting …

Read Article Read More

Het Hogeland Het Hogeland roept Rijk op tot stop op bezuinigingen

Het Hogeland roept Rijk op tot stop op bezuinigingen

Hiermee ondersteunt het college het bezoek van wethouders aan Den Haag tijdens de landelijke actiedag ‘Gemeenten in nood’ op donderdag 2 juli 2020. De vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken debatteert donderdag met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de gemeentefinanciën. Net als veel andere gemeenten kampt ook de gemeente Het Hogeland met tekorten. Dit komt onder andere door de …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Procedure voor windpark Eemshaven West van start

Procedure voor windpark Eemshaven West van start

Energiebedrijf Vattenfall wil een windpark aanleggen in de Eemshaven West. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat voor dit windpark de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage kan worden gelegd. Dit is de eerste stap in de ruimtelijke procedure. De NRD heeft als doel belanghebbenden te informeren over de plannen voor het windpark en beschrijft wat …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Omgevingsvergunning voor windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Omgevingsvergunning voor windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Gedeputeerde Staten hebben de omgevingsvergunning voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding verleend. Op 25 juni stelde de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl het bestemmingsplan voor het windpark al vast. Grootte windpark Het windpark bestaat uit zestien windturbines met een maximale masthoogte van 136 meter en een maximale tiphoogte van 204 meter. Het vermogen per turbine is circa 4 …

Read Article Read More