Alles wat je moet weten over het doelgroepregister

Door | 17 maart 2021

GRONINGEN – Werkgevers, burgers en gemeenten kunnen te maken krijgen met het doelgroepregister. Dit is een register waarin iedereen staat die onder de banenafspraak valt. De banenafspraak is een wet die op 11 april 2013 het levenslicht zag. Het betreft een sociaal akkoord waarin het kabinet en sociale partners afspraken hebben gemaakt over het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. We hebben je nu kort toegelicht wat de banenafspraak is, maar hoe zit het met het doelgroepregister? In onderstaande tekst vertellen wij jou alles wat je moet weten over dit register.

Belang van het register

Zoals we hierboven al aangaven, wordt in het doelgroepregister iedereen geregistreerd die onder de wet banenafspraak valt. Het register wordt beheerd door UWV en periodiek bijgewerkt. Vaak wordt gedacht dat het niet meer is dan een register waaruit werkgevers, burgers, UWV en gemeenten informatie kunnen opvragen over een sollicitant. Hier kan het register inderdaad voor gebruikt worden, maar er is meer.

Zo maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) ook gebruik van het register. Aan de hand van het doelgroepregister controleert dit ministerie namelijk of de banenafspraak al dan niet gehaald wordt. Zij controleren of werkgevers per sector de afgesproken banen voor mensen met een arbeidsbeperking conform de banenafspraak realiseren.

Waarom is het belangrijk om je aan de banenafspraak te houden?

Als werkgevers de doelen van de banenafspraak niet halen, kan de Quotumwet in werking treden. Deze wet verplicht werkgevers met 25 werknemers of meer om een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of anders een boete te betalen.. Het gaat in dit geval om een vergoeding voor de niet-opgevulde werkplekken

Waar gebruik je het register voor als ondernemer?

Heb je minimaal 25 werknemers in dienst? Dan moet jij je houden aan de banenafspraak. Dit betekent dat je één of meerdere personen met een arbeidsbeperking in dienst moet nemen. Als je hier nog niet eerder mee te maken hebt gehad, richt jij je mogelijk tot het doelgroepregister. Door dit register weet je immers direct welke personen er onder de banenafspraak vallen. Helaas is dit de verkeerde aanpak. Je mag het register namelijk niet gebruiken om kandidaten voor bepaalde vacatures te vinden.

Nu vraag jij je mogelijk af waar je het doelgroepregister als werkgever dan wel voor gebruikt. Je kunt er informatie opvragen over een werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer. Met behulp van het Burgerservicenummer (BSN) zie je in één oogopslag of deze persoon al dan niet is opgenomen in het register. Hierdoor weet je direct of hij/zij meetelt voor de banenafspraak of niet. Naast het Burgerservicenummer kun je als werkgever ook het loonheffingennummer gebruiken om informatie op te vragen over de persoon in kwestie.

Uitschrijving doelgroepregister bij beschut werk

Heb je minimaal 25 werknemers in dienst? Dan moet jij je houden aan de banenafspraak. In dat geval overweeg je mogelijk om één of meerdere personen voor beschut werk aan te nemen. Dit is werk in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden. Toch levert dit geen bijdrage aan de banenafspraak. Waarom niet? Omdat de registratie van iemand in het doelgroepregister vervalt als hij of zij een positief advies krijgt voor beschut werk. Vanaf dat moment telt zo’n persoon niet langer mee voor banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten van een werkgever.

Foto: True Agency/Unsplash