Het belang van een externe vertrouwenspersoon op het werk

Het belang van een externe vertrouwenspersoon op het werk

GRONINGEN – De roep om een veilige en respectvolle werkomgeving is de laatste jaren sterk toegenomen. Als antwoord hierop wordt het hebben van een vertrouwenspersoon binnen organisaties steeds meer beschouwd als een essentiële stap om een positieve werkcultuur te waarborgen. Recentelijk is een wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer, waardoor het hebben van een vertrouwenspersoon waarschijnlijk verplicht zal worden voor alle organisaties. Wat zijn de taken en van zo’n externe vertrouwenspersoon binnen een organisatie?

Een externe vertrouwenspersoon vervult een belangrijke rol als onafhankelijke en neutrale partij binnen een organisatie. Zijn of haar voornaamste taak is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan medewerkers die te maken krijgen met ongewenst gedrag, intimidatie, pesten, discriminatie of andere vormen van onrechtvaardigheid op de werkvloer. Deze persoon fungeert dus als een vertrouwelijk aanspreekpunt waar medewerkers hun zorgen, klachten of problemen kunnen delen in een veilige omgeving.

Conflictbemiddeling en advies

Naast het bieden van een luisterend oor, fungeert een externe vertrouwenspersoon ook als mediator bij conflicten op de werkvloer. Zo helpt hij of zij bij het vinden van oplossingen en het geven van advies aan zowel medewerkers als het management over hoe om te gaan met situaties die de werkomgeving negatief beïnvloeden.

Vertrouwelijk en onafhankelijk

Een cruciale eigenschap van een externe vertrouwenspersoon is de verplichting tot vertrouwelijkheid. Hij of zij handelt discreet en respecteert de privacy van de betrokkenen. Een vertrouwenspersoon is bovendien onafhankelijk van de organisatie, wat betekent dat deze persoon geen directe banden heeft met het management, waardoor hij of zij een objectieve en neutrale positie kan behouden.

Goede opleiding en toetsing

Om effectief te kunnen functioneren, moeten externe vertrouwenspersonen goed opgeleid zijn in het omgaan met gevoelige kwesties en het bieden van de juiste ondersteuning. Momenteel controleert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid al of organisaties beschikken over goed opgeleide vertrouwenspersonen. Maar als de nieuwe regelgeving binnenkort ook door de Eerste Kamer komt, zal het hebben van een vertrouwenspersoon waarschijnlijk verplicht worden voor alle organisaties.

Versterking van een veilige werkomgeving

Het hebben van een goed opgeleide en onafhankelijke externe vertrouwenspersoon Amsterdam is kortweg essentieel voor het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving. Een vertrouwenspersoon heeft namelijk een cruciale rol in het bieden van ondersteuning, bemiddeling en vertrouwelijkheid en draagt bij aan het bevorderen van een positieve werkcultuur en het aanpakken van problemen die de werkomgeving anders zou kunnen schaden.

Foto: SHVETS production/Pexels