Hoe zorg je dat je kind met plezier naar school gaat?

Hoe zorg je dat je kind met plezier naar school gaat?

GRONINGEN – De schooltijd moet de mooiste tijd van het leven van een kind zijn. Maar helaas geldt dat niet voor ieder kind.

Sommigen worden gepest en houden daar levenslang schade aan over. Anderen kunnen niet meekomen in bepaalde vakken. Dan is leren niet leuk. Als je heel erg je best doet, maar het gewoon niet snapt dan levert dat al snel heel veel frustratie op. Je kunt overstappen naar een ander schooltype, maar dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen met in te burgeren en vrienden maken. Soms kan bijles uitkomst bieden. In alle delen van het land zijn bedrijven actief die bijles aanbieden, verzorgd door mensen die uit het onderwijs afkomstig zijn en dus beschikken over de nodige didactische vaardigheden.

Bijles in bepaalde vakken

Meestal heeft een kind moeite met bepaalde vakken, zoals talen of exacte vakken. Met bijles wiskunde of Engels kan worden geprobeerd om het kind op een acceptabel niveau te krijgen. Je kind hoeft geen negens te halen, maar als er voldoendes worden gescoord is dat vaak al een hele verbetering. Bepaalde vakken zijn verplicht als examenvak en kun je dus niet laten vallen. Je moet er examen in doen, of je er nu goed in bent of niet. Je slaagt ook wel met een onvoldoende voor één vak, maar dat moet dan meestal wel minstens een 5 zijn.

Individuele aandacht voor probleemvakken

Je kunt als ouder zelf regelen dat je kind bijles in Groningen krijgt. Dat hoeft dus niet via de school. Wel is er contact met school. De bijles docent kan aan de vakdocent op school vragen waar precies de problemen zitten. De resultaten, zowel op school als tijdens bijles, worden uitgewisseld. Op die manier is ook de school altijd op de hoogte van de vorderingen van de leerling. Uiteraard worden ook de ouders op de hoogte gehouden of het volgen van bijles resultaat heeft. Het kind kan individueel aandacht krijgen, maar er kan ook bijles in een kleine groep van bijvoorbeeld 4 of 8 leerlingen worden gevolgd. Dit is afhankelijk van de behoefte van de leerling en de wensen van de ouders.

Hulp met het huiswerk

Tijdens bijles wordt er meestal huiswerk gemaakt of een toets geoefend met het betreffende vak. Maar ook op de dagen dat er geen bijles is kan je kind hulp krijgen. Vaak is het mogelijk om via Whatsapp snel in contact te komen met een bijles docent als een kind een vraag heeft over het huiswerk voor die dag. Op die manier kan de leerling snel weer verder met zijn opdrachten en kunnen ook de lessen op school goed worden gevolgd. Als er bijstelling nodig is voor de bijlessen gebeurt dit in overleg met de ouders en eventueel de vakdocent op school. Het doel is uiteraard dat de resultaten verbeteren en de leerling met plezier naar school gaat.

Foto: olia danilevich/Pexels