Filmrecensie: Hors Normes ★★★★★

Filmrecensie: Hors Normes ★★★★★

FORUM – Ik bedenk wel iets.

ik bedenk wel iets
het tekort ∞ het hart
de bureaucratie ∞ het hart
de hulpeloosheid ∞ het hart
het ongeduld ∞ het hart
het onmogelijke ∞ het hart
de onmacht ∞ de macht van het hart
ik bedenk wel iets

Gaat allen kijken!

Over de auteur

Deze recensie is geschreven door Nelleke de Jong. Nelleke is portretschrijver en specialist in content- en merkstrategie. Haar werk gaat over identiteit van mens en organisatie en is te lezen op LinkedIn.

Foto: Hors Normes