Honderden bedrijven maken digitale stap met WOO Groningen

Honderden bedrijven maken digitale stap met WOO Groningen

PROVINCIE – De Werkplaats Online Ondernemen (WOO-Groningen) heeft sinds de start in september 2019 ruim 1000 mkb-ondernemers in de provincie Groningen op weg geholpen met online ondernemen; online marketing, sales en communicatie. Het initiatief van kennisinstellingen (Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort), bedrijven en overheden is opgezet in het kader van de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met de Provincie Groningen, Gemeente Groningen en de Rabobank.

WOO-Groningen helpt ondernemers door hun vragen op het gebied van online ondernemen te vertalen in opdrachten voor studenten die daar tijdens hun opleiding (mbo, hbo, wo) aan werken. Zij worden daarbij begeleid door professionals en experts. Daarnaast organiseert WOO-Groningen per jaar tientallen kennissessies (webinars, masterclasses) over online ondernemen, in samenwerking met online marketingbureaus uit de regio. Het afgelopen studiejaar namen daar meer dan 400 ondernemers aan deel.

Verbeterde zichtbaarheid en omzetgroei

Veel ondernemers zijn enthousiast over de resultaten en de samenwerking met de studenten. Dit blijkt uit de resultaten van de effectmeting die onder de deelnemers wordt uitgevoerd (Online Readiness Scan) en reacties in interviews. Zij zien de effecten terug in verbeterde vindbaarheid en zichtbaarheid, groei van omzet en/of nieuwe klantgroepen en werkgebieden (ook internationaal). Maar ook in een beter inzicht in de online mogelijkheden en kansen voor hun bedrijf. Voor studenten levert deze werkwijze naast interessante, échte vragen van ondernemers, ook mooie contacten op met bedrijven in de regio.

Video

Informatie voor ondernemers over de kosteloze deelnamemogelijkheden en werkwijze van WOO-Groningen is te vinden op woo-groningen.nl.

Foto: WOO Groningen