Categorie: Eemsdelta

Nieuws uit Eemsdelta

Eemsdelta Werk in uitvoering 13 – 20 juli

Werk in uitvoering 13 – 20 juli

Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden Gemeente Loppersum Aanleg Snel Internet Groningen (Rodin) Contactpersoon: G Hoeksema, 06-12572920 Loppersum Aanleg glasvezel (KPN) kern Loppersum Aanhaalroute Tuinbouwstraat, Hofstraat en Wadden Contactpersoon: J.M. van Luijk 06-50073813 Bosweg 27 Aanleg kunstgras sportpark Contactpersoon: J. Kramer 06-51834844 Middelstum Ticheldobbe Woonrijp maken van de openbare ruimte rondom de nieuwe …

Read Article Read More

Eemsdelta Alle basisscholen gemeente Loppersum versterkt, verduurzaamd en klaar voor de toekomst

Alle basisscholen gemeente Loppersum versterkt, verduurzaamd en klaar voor de toekomst

Op 25 juni 2020 is de nieuwbouw van OBS de Zandplaat in ’t Zandt opgeleverd en overgedragen aan Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Vorige week is er verhuisd van het oude gebouw naar de nieuwbouw. De kinderen uit het dorp starten het schooljaar in hun nieuwe schoolgebouw. Wethouder Bé Schollema: “Met deze oplevering komt een eind …

Read Article Read More

Eemsdelta Kinderen 't Zandt aan de slag met volwassen uitdagingen

Kinderen 't Zandt aan de slag met volwassen uitdagingen

Woensdagmiddag 8 juli organiseerde de gemeente Loppersum, samen met ConsultingKids, voor zo’n twintig kinderen uit ’t Zandt een sportieve, creatieve middag. Uiteraard om hen een leuke tijd te bezorgen, maar ook om op een speelse manier hun probleemoplossend vermogen te vergroten. Wethouder Bé Schollema: “De problematiek rondom de gaswinning raakt niet alleen volwassenen. Ook onze …

Read Article Read More

Eemsdelta Groningen Seaports investeert fors in bedrijventerrein Heveskes

Groningen Seaports investeert fors in bedrijventerrein Heveskes

Groningen Seaports gaat ruim €25 miljoen investeren om het bedrijventerrein Heveskes, gelegen tussen Chemie Park Delfzijl en aluminiumfabriek Aldel, geschikt te maken voor uitgifte en in te richten en aan te sluiten op de bestaande wegen, kabels en leidingen. Door het inrichten van het terrein Heveskes geeft Groningen Seaports invulling aan haar brede missie om …

Read Article Read More

Eemsdelta Verdubbeling N33 van levensbelang voor economische ontwikkeling van de regio

Verdubbeling N33 van levensbelang voor economische ontwikkeling van de regio

De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Midden-Groningen en Het Hogeland en de bedrijven Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta hebben vandaag een gezamenlijke brief gestuurd naar Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen. Aanleiding is berichtgeving over de ontstane financiële situatie bij de aanleg van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen en de mogelijke oplossing daarvoor. …

Read Article Read More

Eemsdelta Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta zetten vol in op doorgaan energieneutrale N33 Midden

Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta zetten vol in op doorgaan energieneutrale N33 Midden

Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) vinden dat de vertraging en de financiële tegenvallers van de zuidelijke ringweg in Groningen niet ten koste mogen gaan van de verdubbeling van de N33 Midden. “Om de bereikbaarheid van de regio Eemsdelta te vergroten, moet de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam worden verdubbeld. Niet alleen vanwege de …

Read Article Read More

Eemsdelta Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen Veiligheidsregio Groningen

Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen Veiligheidsregio Groningen

De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden. Om herhaling te voorkomen, geldt vanaf vandaag (6 …

Read Article Read More

Eemsdelta Plannen voor nieuwe invulling woonzorgconcept Hippolytushoes Middelstum

Plannen voor nieuwe invulling woonzorgconcept Hippolytushoes Middelstum

Een prachtig en groot leegstand pand in een dorp met een sterk sociaal netwerk. Een sterke wens van dorpsbewoners om hier weer een maatschappelijke, zorgende functie aan te geven. En een groeiende groep ouderen door de vergrijzing. Wethouder Bé Schollema: “Dit alles is aanleiding geweest om op zoek te gaan naar de invulling van een …

Read Article Read More

Eemsdelta EnergieCoach Loppersum digitaal gestart

EnergieCoach Loppersum digitaal gestart

Begin dit jaar is de pilot EnergieCoach Loppersum van start gegaan. Ruim dertig huurders van Woongroep Marenland en Woningstichting Wierden en Borgen hebben zich aangemeld voor een bezoek van de energiecoach. Zes inwoners van de gemeente Loppersum zijn in februari door de Woonbond opgeleid tot energiecoach. Via eenvoudige bespaartips helpt de energiecoach om zoveel mogelijk …

Read Article Read More