Herindelingsverkiezingen gemeente Eemsdelta gaan door

Herindelingsverkiezingen gemeente Eemsdelta gaan door

Gemeente Eemsdelta zet ook bijzondere stembureaus in 

Op woensdag 18 november zijn de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het kabinet maakte dinsdagavond, 3 november, bekend dat publieke gebouwen vanaf woensdag 4 november voor twee weken moeten sluiten. Onder publieke gebouwen vallen ook dorps- en buurthuizen. Voor de verkiezingen maakt het kabinet een uitzondering, waardoor alle stembureaus op 18 november open mogen.

Burgemeester Gerard Beukema, voorzitter Bureau Verkiezingen: “Het kabinet heeft gisteravond nieuwe maatregelen bekend gemaakt in verband met het coronavirus. De burgemeesters hebben voorafgaand gesproken met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij heeft aangegeven dat de aangekondigde maatregelen geen gevolgen hebben voor de verkiezingen van 18 november. De verkiezingen gaan door en zullen op een veilige manier plaatsvinden.”

Bijzondere stembureaus

Op dinsdag 3 november heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijk Wet Verkiezingen. Dit betekent onder andere dat  tijdens de herindelingsverkiezingen bijzondere stembureaus ingezet mogen worden. Deze bijzondere stembureaus zullen in de volgende verzorgingshuizen komen: Damsterheerd en Paasweide in Appingedam, Vliethoven, BetingeStaete en Noorderzorg locatie Van Julsinga in Delfzijl en de Wiemersheerd in Loppersum. De bijzondere stembureaus zijn alleen voor bewoners en personeelsleden die op dat moment aanwezig zijn in het gebouw, zodat deze kwetsbare doelgroep niet naar buiten hoeft om te kunnen stemmen.

Hoe werkt een bijzonder stembureau?

Een bijzonder stembureau wordt voor drie uur lang opgebouwd in het verzorgingstehuis, zodat bewoners kunnen stemmen. Tijdens dit tijdvak is er een team aanwezig dat normaal ook op een regulier stembureau zou zitten, namelijk een voorzitter en drie stembureauleden.

Twee volmachten tijdens herindelingsverkiezingen

De Tijdelijk Wet Verkiezingen maakt het ook mogelijk om drie in plaats van twee machtigingen te doen. Tijdens de herindelingsverkiezingen op 18 november is dit nog niet mogelijk. U mag maximaal twee volmachten aannemen. Dat betekent dat u voor maximaal twee andere personen mag stemmen.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan stemmen

De gemeentes Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben de afgelopen periode tal van maatregelen voorbereid om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo is er in alle stembureaus een extra vrijwilliger om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg afstand kan houden. Ook zijn er looproutes, kuchschermen en komen er bijzondere stembureaus in verzorgingstehuis. Iedereen die stemt krijgt een eigen rode potlood. Kijk op www.eemsdelta.nl voor een stembureau dicht in de buurt.

Foto: Gemeente Loppersum