Artsencollectief bezorgd over vaccineren gezonde kinderen

Artsencollectief bezorgd over vaccineren gezonde kinderen

GRONINGEN – Het Artsen Covid Collectief maakt zich zorgen over het komende advies van de Gezondheidsraad over het vaccineren van gezonde kinderen vanaf 12 jaar tegen corona.

De Gezondheidsraad heeft afgelopen woensdag geadviseerd om kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit medische risicogroepen te vaccineren tegen Covid-19. Het wachten is nu op een advies over het vaccineren van gezonde kinderen. Vooruitlopend hierop, wil het Artsen Covid Collectief hun zorg uitspreken. “Laten we geen gok nemen met onze kinderen”, stelt de stichting in een brief die gisteren naar de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gegaan.

Bijwerkingen op (middel)lange termijn

In de brief wordt erop gewezen dat het Europees medicijnagentschap (EMA) het Pfizer-vaccin voorwaardelijk heeft goedgekeurd op basis van één onderzoek, waarin slechts duizend gevaccineerde tieners zijn vergeleken met duizend ongevaccineerde controles. “Daarbij beperkte het veiligheidsonderzoek zich tot slechts twee maanden”, zo schrijft het Artsen Covid Collectief. “Het onderzoek was daarmee veel te kort en te beperkt in aantal om eventuele bijwerkingen op (middel)lange termijn op te kunnen sporen. Over mogelijke schade op de lange duur tasten we volledig in het duister. En dit terwijl de drama’s door het Mexicaanse griepvaccin helaas nog in het geheugen staan gegrift.”

“De kans dat gezonde kinderen ernstig ziek worden van Covid-19 is zeer klein. De kans te overlijden is nagenoeg nul. De overgrote meerderheid krijgt meestal geen of slechts milde klachten. Voor volwassenen hebben de coronavaccins een ‘voorwaardelijke’ EMA-goedkeuring gekregen vanwege emergency of noodzaak. Voor gezonde kinderen is er echter geen enkele noodzaak of emergency. Kinderen hebben evenmin een belangrijk aandeel in de verspreiding van het coronavirus.”

Kinderen als ‘schild’?

De hamvraag is daarmee: moeten we gezonde kinderen met een heel leven voor zich gaan vaccineren om kwetsbare ouderen te beschermen? Jaap van Dissel stelt dat het vaccineren van kinderen helpt om het R-getal te verlagen. Epidemioloog en kinderarts dr. Patricia Bruijning (UMC Utrecht) zei afgelopen week in Het Parool hierover: “Je moet kinderen vaccineren als dat voor henzelf voldoende nut heeft, niet enkel omdat het de R-waarde onder de 1 houdt.”

In haar brief aan de Tweede Kamer geeft het Artsen Covid Collectief te kennen het hartgrondig eens te zijn met Bruijning. “Nog nooit is in Nederland grootschalig een vaccin aan kinderen gegeven waarbij zij zelf niet direct baat hadden. Als kinderen voor het eerst in de historie worden gevaccineerd ‘voor een ander’, dient de veiligheid onomstotelijk vast te staan. Maar de veiligheidsdata, en daarmee die zekerheid, zijn er nog niet.” 

“Laten we geen gok nemen met onze kinderen om de R-waarde onder de 1 te houden”, houdt het collectief de Kamercommissie voor. “Zij hebben al te veel moeten opofferen de afgelopen anderhalf jaar en de jeugd is de toekomst. Laten we hen niet als ‘schild’ gebruiken: wij moeten onze kinderen beschermen, en hun lichamelijke integriteit niet opofferen voor volwassenen. Dat is de omgekeerde wereld. Laten we opkomen voor het welzijn en de gezondheid van de generatie die nu opgroeit.”

Artsen Covid Collectief

Stichting Artsen Covid Collectief is een onafhankelijke, non-profitorganisatie van ruim 1.500 BIG-geregistreerde artsen en medisch professionals. De stichting en haar bestuurders hebben geen financiële, professionele of andere belangen in, noch enige andere vorm van betrokkenheid bij, bedrijven of organisaties die omzet genereren als gevolg van de verkoop van producten of diensten die mogelijk gemaakt wordt door de coronacrisis.

Foto: HeungSoon/Pixabay