Beijum is de meest leefbare buurt van Groningen

Beijum is de meest leefbare buurt van Groningen

BEIJUM – Beijum is de meest leefbare buurt in Groningen. Dat blijkt uit onderzoek van Nextdoor, een sociaalnetwerksite voor buurtbewoners.

Nextdoor heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de leefbaarheid van buurten in Nederland. Dankzij 21 duizend respondenten heeft Nextdoor voor meer dan 4 duizend buurten een leefbaarheidsscore kunnen bepalen. Op basis van de uitkomsten van de enquête is er voor elke provincie een buurt top vijf bekend. Beijum maakt op zaterdag 26 september (Burendag) kans op de Gouden Buurt Award van Nederland.

Beijum scoort beter

De wijk Beijum in Groningen scoort gemiddeld beter dan de overige buurten, maar ook de Groningse wijk Buitenhof, Obergum in Winsum,  Borgerspark in Veendam en het dorp Woldendorp zijn hoog geëindigd wat betreft leefbaarheidsscore. Beijum neemt het landelijk onder andere op tegen de wijk Oog in Al in Utrecht, Buitenveldert in Amsterdam, Bezuidenhout in Den Haag, Belcrum in Breda en Amby in Limburg.

Opvallendheden

In Groningen geeft 93% van de respondenten aan goed contact met hun buurtgenoten te hebben. Ook zijn de Groningers over het algemeen positief over de (groen-)voorzieningen in de buurt. Wel geeft slechts 16% van de deelnemers aan een theater in de buurt te hebben. Een ander opvallend feit is dat de deelnemers in Groningen het meeste vertrouwen hebben in hun buurtgenoten ten opzichte van de overige provincies, meer dan 95% van de respondenten geeft aan hun huissleutels bij buurtgenoten achter te durven laten wanneer zij op vakantie gaan. In de buurten Borgerspark en Woldendorp voelen de inwoners sinds het uitbreken van de coronapandemie dat het contact met de buurt het meest verbeterd is ten opzichte van de overige buurten uit deze lijst. 

Het landelijke onderzoek is in opdracht van Nextdoor uitgevoerd door Talentenlab. De totaalscore per wijk is opgebouwd uit drie basiselementen. Dit zijn de gemiddelde wijkscores wat betreft de mate van tevredenheid over onder andere (groen-)voorzieningen in de buurt, de samenwerking in de buurt, het onderling vertrouwen, het onderlinge sociale contact en de mate waarin mensen zich veilig voelen in hun buurt. Ook het totaal aantal nominaties per buurt en het aantal benoemde hulpinitiatieven sinds de coronapandemie hebben meegewogen in de totaalscores.

Gouden Buurt Award

De buurt die ten opzichte van de elf andere provinciale kanshebbers het hoogst scoort op alle onderzoeksthema’s, wordt op Burendag uitgeroepen tot Gouden Buurt van Nederland. Een belangrijke missie van Nextdoor is buurten bij elkaar brengen omdat sterke buurten bijdragen aan een vriendelijke wereld, waarin iedereen een buurt heeft om op te bouwen.

Foto: Levy Dortmans