Documentaire ‘Bodem in Beweging’ op 15 april in Forum

Documentaire ‘Bodem in Beweging’ op 15 april in Forum

GRONINGEN – Op zaterdagmiddag 15 april zal tijdens de Groninger filmmiddag Groningse Nieuwe #104 in het Forum Groningen de 53-minuten durende documentaire Bodem in Beweging van de hand van Saskia Jeulink op het grote scherm te zien zijn.

Terwijl in Den Haag de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen achtenzestig getuigen en deskundigen verhoort, slaat in het Groningse Overschild de sloophamer meedogenloos toe en wordt vrijwel een heel dorp met de grond gelijk gemaakt.

Bodem in Beweging vertelt het verhaal van het op slappe veengrond gebouwde – en dus extra aardbevingsgevoelige – dorp Overschild dat als eerste bijna volledig wordt gesloopt en herbouwd. Dat is althans het voornemen, maar gaandeweg veranderen de spelregels en neemt de bestaansonzekerheid van de inwoners toe.

De onzekerheid in het dorp vormt een schril contrast met de openbare verhoren in de Enquêtekamer van de Tweede Kamer, waar voormalig bewindslieden als Eric Wiebes en Henk Kamp en topmannen Ben van Beurden (Shell) en Rolf de Jong (Exxon) uitleggen hoe het zo mis kon gaan. Zo schuren in Bodem in Beweging twee werelden pijnlijk langs elkaar: de wereld van bestuurders en CEO’s die hun beloftes niet nakomen, en de metamorfose van een klein dorp dat zucht onder de fysieke en mentale gevolgen van sloop en herbouw.

De makers van Bodem in Beweging, zelf afkomstig uit Groningen, hebben de inwoners en de metamorfose van het dorp jarenlang gevolgd. Wat doet de sloop en herbouw van een dorp met haar bewoners? Wie komen ‘goed weg’ met nieuwbouw en wie hebben het nakijken als NAM en overheden onbetrouwbare partners blijken te zijn?

Groningse Nieuwe wordt georganiseerd door Forum Groningen en Groninger Videolandschap en vangt aan om 15.00 uur in zaal 5. De filmmiddag wordt afgesloten met een nagesprek met de makers. De entree bedraagt 5 euro en kaarten kunnen worden gekocht op forum.nl en aan de kassa van het Forum.

Trailer

Foto: Still Bodem in Beweging/YouTube