Gemeentebestuur onderzoekt hogere energielasten van gebruikers WarmteStad

Door | 12 november 2020

De gemeenteraad van Groningen stemde gisteravond in met een voorstel van de SP om onderzoek te doen naar gebruikers van WarmteStad die duurder uit zijn. Het voorstel kreeg steun van de meerderheid van de gemeenteraad.

Het onderzoek heeft tot doel om gebruikers die duurder uit zijn, te compenseren in hun kosten. De afgelopen maanden dienden zich meerdere straten en buurten aan die hiermee te maken hebben.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Wanneer bewoners overschakelen op schone en duurzame alternatieve voor commerciële en fossiele energie, dan moet dit betaalbaar en goedkoper zijn. Dat is de enige manier op aan klimaatrechtvaardigheid te werken.”

Gezien WarmteStad eigendom is van de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen heeft de gemeenteraad meer zeggenschap over de nutsvoorzieningen.

“Er melden zich bij ons teveel bewoners die duurder uit zijn, daar moet een oplossing voor gezocht worden door de gemeente, WarmteStad en de woningbouwcorporaties.” Aldus Dijk.  

Tijdens de gemeenteraadsvergadering moest het voorstel van de SP nog aangepast worden. De wethouder Broeksma (GL) zag het voorstel eerst niet zitten. Uiteindelijke stemde alleen GroenLinks, de VVD en 100% Groningen tegen.

Dijk vindt het problematisch dat de wethouder en de grootste partij in de gemeenteraad tegen stemde: “Schone energie en klimaatmaatregelen moeten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar worden gemaakt. Wij noemen dat klimaatrechtvaardigheid. Als dit niet het geval is, keren mensen zich tegen deze maatregelen. Klimaat en verduurzaming mogen mogen geen elitair duurzaam deugfeestje worden.”

De afgelopen weken voerde de SP op meerdere plekken acties met huurders die in niet geïsoleerde woningen leven en op WarmteStad zijn aangesloten.

Na onderzoek van de SP blijkt dat zij in woonlasten duurder uit zijn. Dat komt door de jaarlijkse huurverhogingen maar ook doordat de energieafname bij WarmteStad hoger kosten met zich meebrengt. Het onderzoek moet deze problemen in kaart brengen om oplossingen voor betrokken bewoners mogelijk te maken. 

Foto: SP Groningen