Hoe schoon is Stad?

Hoe schoon is Stad?

Stadjers beoordelen onderhoud van de openbare ruimte en geven een score per stadsdeel.

Met een gemiddelde score van 91% voor alle stadsdelen voldoet het onderhoud van de openbare ruimte aan de doelstellingen die de gemeenteraad daarvoor heeft vastgesteld. De score geldt voor 2017. Dat blijkt uit het jaarlijks BORG-onderzoek: Beheer Openbare Ruimte Groningen. Deze inspectie wordt ieder jaar uitgevoerd door betrokken Stadjers.

Wethouder Joost van Keulen, Stadsbeheer en Reiniging, is tevreden over de score: “Ik waardeer het enorm dat er kritische bewoners zijn die onze openbare ruimte willen inspecteren. Deze mooie uitkomst komt door de zorg en aandacht die we er samen met bewoners aan besteden.”

Eigen buurt

Al vijftien jaar beoordelen betrokken bewoners en ondernemers het onderhoud van de openbare ruimte tijdens een BORG-schouw. De schouwen zijn van juni tot half juli. Alleen met hun inzet is het mogelijk om het onderhoud van de openbare ruimte zo intensief te beoordelen. Deelnemers beoordelen het onderhoud van groen, wegen, straatmeubilair, oevers, speeltoestellen en straatverlichting in hun eigen buurt. Ook kijken ze of het schoon is in de wijk.

Het streven is dat van alle gecontroleerde onderdelen in deze inspectie 90% voldoet aan de daarvoor vastgestelde norm. Omdat onderhoud een cyclisch proces is, zijn er altijd onderdelen die onvoldoende scoren en die in een volgende onderhoudsronde aan de beurt komen. De afgelopen zes jaren voldeden de gemiddelde scores altijd aan de norm.

Score per stadsdeel

In 2017 heeft de gemeenteraad vastgelegd dat er gestreefd wordt naar een BORG-score van 90% per stadsdeel. Dat vraagt om gelijke beoordeling van de verschillende onderdelen in ieder stadsdeel. Daarom wordt de beoordeling van het onderhoud van de openbare ruimte met ingang van 2018 anders van opzet. Er wordt dan onder meer gebruik gemaakt van halfjaarlijkse online enquêtes via het Stadspanel.

Foto: Pixabay