Ik, de Burger: ‘Verbied wijziging op de Wet Publieke Gezondheid’

Door | 23 januari 2023

GRONINGEN – Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Publieke Gezondheid dat binnenkort in de Eerste Kamer wordt behandeld, is in strijd met fundamentele mensenrechten en afspraken. Dat stelt Ik, de Burger, het platform ‘waar burgers de overheid corrigeren’. Op het platform hebben sinds de start van de actie op 11 januari hebben al meer dan 3.500 burgers de leden van de Eerste Kamer via ikdeburger.nl verboden om voor de wet te stemmen.

Het voorliggende wetsvoorstel Wijziging Wet Publieke Gezondheid maakt het mogelijk om maatregelen te nemen, die niet meer zijn toegesneden op het individu, maar ook collectief kunnen worden toegepast. Een zorgvuldige belangenafweging in het individuele geval is niet eens meer vereist, en is bij collectieve maatregelen zelfs volstrekt onmogelijk. Hiermee wordt, volgens Ik, de Burger de hele systematiek van de Wet Publieke Gezondheid onderuit gehaald.

Tegenstrijdig

“De wet wordt innerlijk tegenstrijdig”, zo schrijft het platform. “Het wetsvoorstel biedt alle ruimte om mensen in categorieën in te delen en als groep te behandelen en te ontrechten. De rechtsbescherming en rechtszekerheid van de individuele burger komt daarmee in gevaar. Als uw vrijheid u lief is kunt u als burger het verbod aan de leden van de Eerste Kamer om de Wet Publieke Gezondheid te wijzigen, lezen en ondertekenen.

Foto: Ik, de Burger