Ontwikkeling waterstof Ground Power Unit op GAE

Ontwikkeling waterstof Ground Power Unit op GAE

EELDE – De Provincie Drenthe en Europa maken de ontwikkeling van een op waterstof aangedreven Ground Power Unit (H2-GPU) mogelijk. Een GPU is een generator voor vliegtuigen op de grond, nu vooral fossiel aangedreven. De H2-GPU wordt aangedreven door groene waterstof die in de nabije toekomst op de luchthaven met zonne-energie wordt opgewekt.

Holthausen Clean Technology gaat, in samenwerking met de Provincie Drenthe, KLM Equipment Service (KES) en Groningen Airport Eelde, deze opdracht uitvoeren. De, nu nog fossiel aangedreven, GPU is afkomstig van KES. Zij stellen de GPU ter beschikking ten behoeve van de waterstof-ontwikkelingen op Groningen Airport Eelde om daarmee ervaring op te doen en bij te dragen aan de verduurzaming van de luchtvaart.

Grondafhandelingmaterieel op luchthavens

Een GPU wordt ingezet om vliegtuigen aan de grond van elektrische energie te voorzien. Diesel-GPU’s zijn verantwoordelijk voor meer dan een derde van de dieselconsumptie van grondmaterieel op luchthavens. In de H2-GPU die wordt ontwikkelt maakt de dieselmotor plaats voor een waterstof-aandrijflijn. Hiermee wordt de uitstoot drastisch verminderd, en wordt er ervaring opgedaan met het gebruik van waterstof in materieel voor grondoperaties op luchthavens. Gedurende het traject vindt er onderzoek plaatsvinden voor evaluatie, optimalisatie en replicatie doeleinden. De resultaten worden bekend in het tweede kwartaal van 2023.

Waterstofambitie Groningen Airport Eelde

Wessel Rijkens, Manager Handling: “Het is de ambitie van Groningen Airport Eelde om in 2030 de grondafhandeling volledig energie-neutraal te kunnen uitvoeren. De luchthaven maakt hiervoor hoofdzakelijk gebruik van waterstof-technologie.” Deze ambitie maakt deel uit van het project ‘Hydrogen Valley Airport’ (HVA). In HVA werkt de luchthaven samen met (voornamelijk regionale) partners, zoals New Energy Coalition, onderwijsinstellingen, Groenleven, Demcon en de Provincie Drenthe aan een compleet en schaalbaar ecosysteem op het gebied van waterstof. Van de productie van groene waterstof, naar distributie, opslag en eindgebruik. De luchthaven loopt voorop in het verduurzamen van de luchtvaart en geldt hiervoor als proeftuin voor andere luchthavens in het Interreg North Sea Programma gebied, zoals Schiphol.

Paul Feldbrugge, Manager Fleet Management & Engineering: “KES is blij een bijdrage te kunnen leveren op weg naar een Zero Emissie luchthavenoperatie door middel van waterstoftechnologie. De komende jaren zullen in principe alle Diesel GPU’s vervangen worden door ofwel H2-GPU of Batterij gevoede E-GPU.

Van de huidige pilot met E-GPU’s op Schiphol zijn de milieuvoordelen nu al goed zichtbaar maar deze oplossing heeft ook nadelen in de vorm van oplaadtijd en verplaatsing naar een oplaadpunt. We hopen met onze bijdrage aan dit H2 ontwikkelingsproject dan ook die genoemde nadelen te kunnen elimineren.”

Tjisse Stelpstra, Gedeputeerde Provincie Drenthe; “Wij zijn trots op deze samenwerking van de Provincie Drenthe met de luchthaven, die zich als koploper zo nadrukkelijk richt op de verduurzaming van de luchtvaart en daarbij gebruik maakt van het netwerk, de kennis en ervaring die er in onze Provincie is op het gebied van waterstof.”

Subsidie vanuit HyTrEc2

De middelen voor dit traject zijn afkomstig van het Europese programma HyTrEc2, onderdeel van het Interreg VB North Sea Region Programme. De Provincie Drenthe is partner in dit programma dat als doel heeft om het gebruik van waterstof in de vervoers- en energiesector in de Noordzee-regio (NSR) te ondersteunen.

Foto: Groningen Airport Eelde