Peuters en kleuters SKSG en basisscholen samen in één groep

Peuters en kleuters SKSG en basisscholen samen in één groep

HOOGKERK – Kinderopvangorganisatie SKSG start in Hoogkerk en Vinkhuizen twee nieuwe peuter-kleutergroepen.

Dat doet de kinderopvangorganisatie samen met basisscholen OBS De Ploeg en OBS De Sterrensteen. Uniek aan deze gecombineerde groepen is dat de overgang van kinderdagopvang naar basisschool voor de kinderen ongemerkt plaatsvindt en de ontwikkeling van het individuele kind hierbij leidend is.

Peuters en kleuters zitten in een leeftijdsgroep waar de ontwikkeling ver uiteen kan lopen. SKSG en de basisscholen OBS De Ploeg en OBS De Sterrensteen spelen daar op in door de kinderdagopvang en de basisschool met elkaar te combineren, waardoor een gedifferentieerd programma mogelijk is. Kinderen die eraan toe zijn stromen spelenderwijs door naar de basisschool. Andersom kan ook: als blijkt dat een 4- jarig kind niet toe is aan volledige dagen op de basisschool, kan hij of zij een aantal dagdelen in de gecombineerde groep geplaatst worden. Per kind wordt er gekeken naar wat hij of zij nodig heeft.

Omdat peuters en kleuters veel van elkaar leren, vindt er waardevolle beïnvloeding plaats in de gemengde groepen. De peuters worden uitgedaagd door het spel van de oudere kinderen, waardoor hun ontwikkeling in een natuurlijke versnelling terechtkomt. De kleuters kunnen langer in een voor hen veilige omgeving verblijven om aan hun sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling te werken, en ze worden gesterkt in hun zelfvertrouwen door de jongere kinderen te helpen. De kinderen worden uitgedaagd door een rijk spelaanbod. Ze verwerven competenties die niet alleen voorwaardelijk zijn voor een goede start op de basisschool, maar waar ze hun hele leven profijt van zullen hebben.

Het concept valt in de smaak bij ouders, want er zijn nog maar nog enkele plaatsen vrij.

Foto: SKSG