SP wil wethouder armoedebeleid en inkomen leveren

SP wil wethouder armoedebeleid en inkomen leveren

GRONINGEN – De SP in Groningen wil de komende raadsperiode de wethouder voor werk, inkomen en armoedebeleid leveren. Volgens de SP moet er op deze terreinen veel meer gebeuren om de tweedeling en achterstelling in Groningen te bestrijden.

Met name op het gebied van armoedebeleid is er volgens de SP de afgelopen jaren door het college een wanprestatie geleverd. Hier moet volgens de partij fors meer geld in geïnvesteerd worden en het beleid moet beter aansluiten bij de noden van mensen om wie het gaat. Volgens de SP is het bestrijden van armoede de grootste uitdaging voor de komende jaren en is deze taak bij de SP in goede handen.

‘Afgelopen jaren te weinig bereikt’

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “De afgelopen jaren werd duidelijk dat het niet veel uitmaakte of de PvdA, D66 of GroenLinks de grootste partij was. Geen van allen bleek in staat de grote armoedeproblematiek van vele Groningers op te lossen of te verminderen. De afgelopen jaren is er veel te weinig aan armoedebestrijding gedaan en te weinig bereikt.”

Volgens de SP moet er meer in armoedebeleid geïnvesteerd worden. Zoals het eerder toekennen van inkomensondersteuning en het opkopen van schulden door de gemeente. Maar de SP wil nog meer investeren in mensen die in armoede terecht zijn gekomen. Mensen van wie de gemeente de schulden opkoopt, krijgen een beroepsopleiding aangeboden en krijgen daarna een garantie op werk. De SP wil dat de gemeente de kosten betaalt en achteraf een geschikte baan aanbiedt.

SP wil meer wethouders leveren

Dijk: “Wie armoede in de kern wil aanpakken, moet niet met abstracte vergezichten komen maar wel met vergaande en concrete maatregelen. Dat vraagt om forse investeringen die mensen uit de armoede en achterstelling halen en hen echt vooruit helpen. De SP wil dit taak op zich nemen.” De SP leverde van 2006 tot 2014 wethouders in het college van B&W. De partij laat nadrukkelijk weten de komende periode weer één of meer wethouders te willen leveren om de gemeente Groningen menselijker en sociale te maken.

Foto: SP Groningen