Symposium aardbevingsbestendig bouwen Groningen

Symposium aardbevingsbestendig bouwen Groningen

Op 20 oktober wordt er een symposium georganiseerd waarin de koppelkansen tussen aardbevingsbestendig en energieneutraal bouwen worden geadresseerd.

Tijdens het symposium, georganiseerd door ProGETonE, zijn er verschillende lezingen, workshops en een paneldiscussie met onder andere Hans Alders (Nationaal coördinator Groningen) en Nienke Homan (Gedeputeerde Provincie Groningen) over de situatie in Groningen en de kansen en uitdagingen die er liggen.

Met een potentieel van 22.000 woningen in Groningen die seismisch gecontroleerd moeten worden, draagt een verduurzamingsslag aanzienlijk bij aan de transitiedoelstelling. Daarnaast kunnen de gegenereerde oplossingen voor onder andere technische en financiële innovaties één op één inzetbaar zijn voor andersoortige projecten.

Naast Groningen zijn er een aantal regio’s in de EU – waaronder grote gebieden in Italië, Griekenland – waar de woningen ook aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden.

Hoewel dit een serieus onderwerp is met grote gevolgen voor de bewoners, biedt het ook de mogelijkheid om de energie footprint te verlagen. De huizenbouwsector in de EU-lidstaten staat voor de enorme uitdaging om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en in 2050 energieneutraal te worden. De EU-woningbouw vertegenwoordigt momenteel 200 miljoen gebouwen en ongeveer 27% van het energieverbruik in de EU.

Foto: Pixabay