‘Veel Nederlanders vrezen oprukkend ongedierte’

‘Veel Nederlanders vrezen oprukkend ongedierte’

GRONINGEN – Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over toenemende overlast door ongedierte.

Dat blijkt uit onderzoek van opiniepanel Wat Vindt Nederland. Het panel, onderdeel van het tv-programma Hart van Nederland, vroeg onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond 4.000 leden naar hun mening over ongedierte. Maar liefst 71 procent van hen laat weten bang te zijn voor plaagdieren, tegenover 21 procent dat zegt geen enkele vrees te hebben. Een grote meerderheid heeft dus schrik voor ongedierte. En die angst blijkt niet ongegrond.

Ratten- en vliegenoverlast

Niet ver van Groningen vindt op dit moment namelijk een heuse rattenplaag plaats. In het oostelijk deel van de wijk Noorderpark in Assen trof de ongediertebestrijding onlangs tientallen ratten aan in het riool. De beesten kruipen door de wc omhoog en terroriseren al dagenlang meerdere huishoudens. En ook bij de bewoners van de wijk Diepswal in Leek zit de angst voor ongedierte er goed in. Daar zijn ze bang voor een herhaling van de vliegenoverlast die zich daar vorig jaar voordeed. De plaag stak eind mei de kop op en duurde maar liefst een half jaar.

Ongedierte in Groningen

Gemeenteraadslid Mariska Sloot van de Stadspartij waarschuwde een jaar geleden al voor de toename van overlast door ongedierte. Via schriftelijke vragen aan het college van B&W uitte Sloot haar zorgen over een trek van muizen en ratten naar Groningen. Onze provincie is voornamelijk een landbouwgebied en vanuit Friesland waren er meldingen van grote aantallen muizen op het land. Maar de beestjes trekken ook in schuren en huizen, eigenlijk naar alle plaatsen waar voedsel te vinden is.

Dat bevestigt ook Bestrijdingsservice.nl. “Ongedierte begeeft zich voornamelijk in de buurt van mensen, omdat zij zich daar gemakkelijk kunnen voeden”, zo valt er te lezen op de website. “Woningen en bedrijfspanden ontkomen daarom meestal niet aan ongedierte. Doorgaans wordt gedacht dat de beestjes zich alleen in oude panden nestelen waar ze makkelijk binnenkomen, maar ook in nieuwe woningen en kantoren vestigt het ongedierte zich. Door goede isolatie is het daar vaak droog en warm.”

Europese verordening

Hoewel er -ondanks de zorgen van gemeenteraadslid Sloot- op dit moment nog geen sprake lijkt van overlast door ongedierte in Groningen, bestaat de kans dat dit in de toekomst wel degelijk gaat gebeuren. Eén van de redenen hiervoor is het verbod op het gebruik van gif in het buitengebied dat sinds 2017 in Groningen van kracht is. En vanaf 2023 wordt het ook binnenshuis verboden om ongedierte met chemische middelen te bestrijden.

Het merendeel van de respondenten uit het onderzoek van Wat Vindt Nederland staat overigens positief tegenover milieuvriendelijke ongediertebestrijding. Als men moet kiezen tussen ongediertebestrijding en het milieu, geeft 58 procent aan beide zaken even belangrijk te vinden. Niet alleen goed nieuws voor de plaagdieren, maar ook voor ongediertebestrijders die op een milieuvriendelijke manier muizen bestrijden of bijvoorbeeld houtworm bestrijden.

Foto: Skitterphoto/Pixabay