Vestdijklaan veranderd in groenere en verkeersveiligere omgeving

Vestdijklaan veranderd in groenere en verkeersveiligere omgeving

Dit voorjaar is de Vestdijklaan, tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Maria Dermoutlaan, heringericht en veranderd in een groenere en verkeersveiligere omgeving. Zo is de snelheidslimiet verlaagd van 50 km naar 30 km per uur.

Samen met buurtbewoners heeft de gemeente Groningen een plan gemaakt waarin vergroening, klimaatadaptie en verkeersveiligheid voorop staan. Er staan nu meer bomen dan er in 2017 gekapt zijn voor werkzaamheden van Enexis. De weg is versmald, wat de verkeersveiligheid ten goede komt en tegelijkertijd ruimte geeft voor een bloemrijke beplanting. Daarnaast zijn er waterdoorlatende parkeerplaatsen gekomen. Tijdens de werkzaamheden zijn ook rioleringen vervangen.

 

De herinrichting is nog niet helemaal afgerond. In de tweede helft van dit jaar worden, in overleg met de Brederoschool, Kiss & Ride plekken aangelegd tussen de Maria Dermoutlaan en de oversteek naar de school.

 

 

Foto/Bron: GinoPress B.V./Groningen Bereikbaar