VRIJDAG Advies gaat verder als KultuurLoket

VRIJDAG Advies gaat verder als KultuurLoket

GRONINGEN – Amateurkunstenaars uit de provincie Groningen kunnen voor advies, ondersteuning en kennisdeling voortaan terecht bij het KultuurLoket (voorheen VRIJDAG Advies). Met de naamswijziging hoopt de provinciale steuninstelling haar rol en positie beter te kunnen uitdragen.

Door de nieuwe naam wordt duidelijk dat het KultuurLoket een provinciale steuninstelling is die belangeloos openstaat voor samenwerking met alle kunst- en cultuuraanbieders in de provincie. “Dat betekent dat iedereen in Groningen die kunst en cultuur (mogelijk) maakt bij ons terecht kan met al hun vragen, plannen en ideeën”, legt programmamanager Inez van de Kimmenade uit. “Het KultuurLoket denkt kosteloos met je mee en zoekt samen met jou naar een antwoord of oplossing, bijvoorbeeld bij vragen over subsidiemogelijkheden, bij je zoektocht naar mogelijke samenwerkingspartners, een podiumplek, nieuwe dirigent of regisseur.”

Adviseren, ondersteunen en verbinden

“Onze vorige naam maakte duidelijk dat wij het deel van de instelling VRIJDAG waren dat het culturele veld in de provincie Groningen adviseert, ondersteunt en er verbindingen legt”, vertelt Van de Kimmenade. “Toch moesten we regelmatig uitleggen hoe we ons verhielden tot het andere deel van VRIJDAG dat het aanbod van cursussen en workshops muziek, theater en beeldende kunst voor de gemeente Groningen verzorgt. Van de verwarring en misverstanden die daarover leven wilden we graag af. En daarnaast sluit de nieuwe naam goed aan bij onze andere merken: de KultuurAgenda, het KultuurBlad en de KultuurCentrale.”

Cultuurparticipatie verstevigen en vergroten

Het KultuurLoket wordt mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en gemeente Groningen en werkt samen met partners om cultuurparticipatie in de hele provincie te verstevigen en te vergroten. Dat doet het KultuurLoket onder andere door gemeentelijke cultuurplatformen (mee) te bouwen en activiteiten (mede) te organiseren, zoals het Open Podium, 75 Jaar Vrijheid, City Stage, expositieruimte De Kelder, het Meezingcafé en korenfestival ZingZing! Ook faciliteert het KultuurLoket regelmatig workshops en trainingen over fondsenwerving, geluid- en lichttechniek, grimeren en het besturen van een vereniging of stichting.

Foto: Mariska de Groot