Werkgelegenheid Groningen relatief mild geraakt door corona

Werkgelegenheid Groningen relatief mild geraakt door corona

GRONINGEN – De werkgelegenheid in Groningen is tot op heden nog relatief mild geraakt door de coronacrisis. Dat blijkt uit Regio in Beeld, de jaarlijkse publicatie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Volgens het UWV vallen de gevolgen voor de werkgelegenheid in Groningen tot nu toe mee omdat de sectoren zorg, onderwijs en overheid sterk zijn vertegenwoordigd in onze regio. Deze sectoren hebben in Groningen vooralsnog bijna geen terugval meegemaakt in werkgelegenheid. Daarnaast blijft de vraag naar personeel in andere sectoren relatief hoog. Zo ziet het uitvoeringsinstituut op dit moment nog steeds voldoende vacatures op het gebied van onder andere detailhandel, food, zorg, welzijn, openbaar bestuur, onderwijs, techniek en bijvoorbeeld ICT vacatures in Groningen.

Getroffen sectoren

In sectoren als de horeca, luchtvaart, sierteelt, sport, cultuur en recreatie is de vraag naar personeel in onze regio wel afgenomen. Dat zijn volgens het UWV ook meteen de sectoren die momenteel veruit het zwaarst getroffen worden door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doorgaans nemen werkgevers in economisch moeilijke tijden het eerst afscheid van hun personeel in deze branches.  Onze regio kent in deze sectoren veel tijdelijke en seizoensgebonden werkgelegenheid, maar in vergelijking tot andere regio’s telt Groningen relatief weinig mensen die in deze sectoren werkzaam zijn. Voor werknemers uit deze meest getroffen sectoren is het volgens UWV op korte termijn moeilijk om een nieuwe baan in hun vakgebied te vinden.

Werk en uitkering

Het totaal aantal vacatures in Groningen nam af van gemiddeld 5.340 in begin dit jaar tot gemiddeld 3.970 in de periode na half maart. En de gevolgen van de coronacrisis zijn ook terug te zien in het aantal WW-uitkeringen. Het aantal Groningers met zo’n uitkering lag in september van dit jaar op 11.400. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van de 9.900 WW-uitkeringen van eind vorig jaar. De hoogte van het aantal WW-uitkeringen nam vooral toe in de eerste paar maanden van de coronacrisis. In de zomermaanden volgde weer een afname van de WW door de opleving van het tijdelijke en seizoensgebonden werk. Het UWV verwacht dat het aantal uitkeringen volgend jaar weer verder zal oplopen. 

‘Stilte voor de storm’

Ook wethouder Carine Bloemhoff denkt dat het aantal uitkeringen volgend jaar toe zal nemen. Bloemhoff spreekt van een ‘stilte voor de storm’ en verwacht dat wanneer de steunmaatregelen van het rijk langzaam worden afgebouwd, de instroom in de WW en bijstand enorm toeneemt. Op dit moment zijn de effecten van de pas aangescherpte maatregelen en een mogelijke nieuwe lockdown namelijk nog niet meegerekend in de prognoses. Daarom is de kans volgens Bloemhoff zeker aanwezig dat er volgend jaar een grote instroom komt in de WW en bijstand. De cijfers van het UWV zouden dus niet meer dan een gelukkige momentopname kunnen zijn.

Foto: Skitterphoto/Pixabay