Categorie: Het Hogeland

Nieuws uit Het Hogeland

Het Hogeland Plannen voor bibliotheken in Het Hogeland

Plannen voor bibliotheken in Het Hogeland

Uitleg in 3 minuten In deze korte film vertellen wethouder Eltjo Dijkhuis en regiomanager Ilona Ebels van Biblionet meer over de plannen. Bibliotheek op School Dit schooljaar krijgen deze 12 basisscholen in Het Hogeland een Bibliotheek op School. Om geld hiervoor vrij te maken hebben we 2 bibliotheken moeten sluiten. CBS De Rank, Warffum OBS …

Read Article Read More

Het Hogeland Begroting 2022 heeft bescheiden overschot

Begroting 2022 heeft bescheiden overschot

Het college schetste in de voorjaarsnota nog een tamelijk somber beeld van de financiële toekomst van Het Hogeland. Dat beeld is enigszins bijgesteld, hoewel er onzekerheden blijven. Bijgesteld beeld Er zijn volgens het college verschillende oorzaken voor het bijgestelde beeld. In 2020 stelde de gemeenteraad een ‘bouwstenennotitie’ vast waarin meerdere bezuinigingen en besparingen waren opgenomen. …

Read Article Read More

Het Hogeland Lokaal plan voor versterking zorgt voor meer richting en duidelijkheid 

Lokaal plan voor versterking zorgt voor meer richting en duidelijkheid 

Over het plan In het Lokaal plan van aanpak versterking 2021-2022 staat: Hoe groot de versterkingsopgave in Het Hogeland is. Welke capaciteit NCG voor Het Hogeland beschikbaar heeft. De volgorde waarop die beschikbare capaciteit moet worden ingezet. Voor de jaren 2021 en 2022 krijgt NCG onder andere de opdracht om hun capaciteit in te zetten …

Read Article Read More

Het Hogeland Nieuwe regels voor vergunningen standplaatsen

Nieuwe regels voor vergunningen standplaatsen

Wil je meedenken over de nieuwe regels? De regels vind je op hethogeland.nl/standplaatsen. Reageren kan tot en met 20 oktober 2021 door een e-mail te sturen naar standplaatsen@hethogeland.nl. Gevolgen voor ondernemers Tot dusver kreeg dezelfde handelaar jaar op jaar dezelfde standplaats. Andere ondernemers kregen maar moeilijk een kans. Met de nieuwe regels wil het college …

Read Article Read More

Het Hogeland Transport en plaatsing nieuwe hoogspanningsmasten

Transport en plaatsing nieuwe hoogspanningsmasten

Transport De hoospanningsmasten worden in 3 of 5 delen over de weg getransporteerd naar de bouwlocatie. Dit gebeurt op verschillende momenten. Voor dit bijzondere transport hebben de producenten een ontheffing. Afhankelijk van de afmeting mag er alleen gereden worden tussen 20:00 uur en 6:00 uur (grootste delen) of tussen 10:00 uur en 15:00 uur (kleinere …

Read Article Read More

Het Hogeland Inloopspreekuur energiecoaches

Inloopspreekuur energiecoaches

Wilt u besparen op uw gas- en lichtrekening? Tocht het in huis of heeft u andere vragen over hoe u energie kunt besparen in uw koopwoning? Kom naar het inloopspreekuren voor gratis tips van de onafhankelijke energiecoaches. Op de inloopspreekuren zijn ook leden van duurzame energieprojecten uit uw dorp of wijk aanwezig. Zij laten zien …

Read Article Read More

Het Hogeland Nieuw online Energieloket voor inwoners van Het Hogeland

Nieuw online Energieloket voor inwoners van Het Hogeland

Het energiezuinig maken van een woning zorgt voor veel uitzoekwerk. Wat is er in uw woning allemaal mogelijk? Welke subsidies zijn er? En hoe vindt u een betrouwbaar bedrijf voor het uitvoeren van duurzame maatregelen? Het Regionaal Energieloket helpt u om antwoord te krijgen op dit soort vragen. Wat vindt u op regionaalenergieloket.nl? Informatie: over …

Read Article Read More

Het Hogeland Doe mee met de Week tegen Eenzaamheid

Doe mee met de Week tegen Eenzaamheid

Toegang en vervoer Kijk hieronder bij het programma of u zich van te voren moet aanmelden voor een activiteit. Check ook of u voor toegang een coronabewijs nodig heeft. Lees het stappenplan voor een coronabewijs van de Rijksoverheid voor meer informatie. Geen vervoer? Bel of mail dan met Werk op Maat via 0595 – 433 245 of balie@werkopmaat.info. Zij kijken dan …

Read Article Read More

Het Hogeland Einde zomerregeling gft-afval

Einde zomerregeling gft-afval

Zelf wegbrengen of laten ophalen Tuinafval dat u niet meer kwijt kunt in de groene container mag naar een van de Milieustraten. Tuinafval kunt u daar 4x per jaar gratis naartoe brengen. Zorg dan dat het per keer niet meer is dan een volle kofferbak of een volle aanhanger met 2 wielen. Tuinafval dat niet …

Read Article Read More

Het Hogeland Voorbereidend werk voor Boogplein Winsum weer opgepakt

Voorbereidend werk voor Boogplein Winsum weer opgepakt

Uitspraak begin 2022 De rechter heeft besloten dat de geldigheid van het bestemmingsplan niet wordt uitgesteld. Daarom gaan we door met de voorbereidingen van de plannen voor het Boogplein. Bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen. Met het uitvoeren van de plannen wachten we totdat de rechter uitspraak over het ingestelde beroep heeft gedaan. Dat volgt waarschijnlijk begin …

Read Article Read More