Categorie: Het Hogeland

Nieuws uit Het Hogeland

Het Hogeland Burgemeester Henk Jan Bolding reikt Koninklijke onderscheidingen uit

Burgemeester Henk Jan Bolding reikt Koninklijke onderscheidingen uit

Op donderdag ontvingen de heer Henk Leegte uit Uithuizen en de heer Ben Wiegers uit Bedum de versierselen die horen bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Op vrijdag 3 juli ontvingen mevrouw Sietske Korendijk-Reker uit Winsum, de heer Sjoerd Schoonhoven uit Zuidwolde en het echtpaar Fennie en Geert Veldman uit Uithuizermeeden hun onderscheiding …

Read Article Read More

Het Hogeland Het Hogeland roept Rijk op tot stop op bezuinigingen

Het Hogeland roept Rijk op tot stop op bezuinigingen

Hiermee ondersteunt het college het bezoek van wethouders aan Den Haag tijdens de landelijke actiedag ‘Gemeenten in nood’ op donderdag 2 juli 2020. De vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken debatteert donderdag met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de gemeentefinanciën. Net als veel andere gemeenten kampt ook de gemeente Het Hogeland met tekorten. Dit komt onder andere door de …

Read Article Read More

Het Hogeland Eerste online Sportcafé over corona

Eerste online Sportcafé over corona

Richtlijnen en protocollen Vlak voor dit eerste Sportcafé hebben we nieuwe richtlijnen ontvangen. Daardoor zijn ook de protocollen van sportbonden en de noodverordening in de provincie Groningen aangepast. Niet alle gemeenten gaan hier hetzelfde mee om en ook verenigingen en zwembaden kunnen binnen de richtlijnen zelf een aantal keuzes maken. Dit betekent voor alle betrokkenen …

Read Article Read More

Het Hogeland Gemeentegids 2020 komt in najaar uit

Gemeentegids 2020 komt in najaar uit

De uitgave van de gids wordt verzorgd door Uitgeverij Akse Media uit Den Helder. De gemeente doet uitsluitend zaken met Akse Media en niet met andere uitgevers. Organisaties of verenigingen die al bekend zijn bij de uitgever, ontvangen binnenkort een mail of telefoon van Akse Media. Dit is om de huidige gegevens te controleren. Ook …

Read Article Read More

Het Hogeland Kinderen en jongeren in Het Hogeland kunnen weer sporten

Kinderen en jongeren in Het Hogeland kunnen weer sporten

Contact met de gemeente Verenigingen kunnen ons bereiken via sport@hethogeland.nl. Heeft u als vereniging nog geen e-mail gekregen over de lokale regels? Stuur ons dan een e-mail en u krijgt ze alsnog toegestuurd. De lokale regels zijn gemaakt op basis van het sportprotocol van NOC-NSF Sportactiviteit melden  Als uw vereniging trainingen of sportieve activiteiten wil organiseren, …

Read Article Read More

Het Hogeland Fonds economische versterking voor ondernemers in Het Hogeland

Fonds economische versterking voor ondernemers in Het Hogeland

Financiële impuls De raad wordt gevraagd middelen uit het geplande ondernemersfonds eerst in te zetten als ‘Fonds Economische Versterking’ en hiervoor een bedrag van € 300.000,- beschikbaar te stellen. Met deze financiële impuls kan de gemeente, in samenwerking met het Ondernemersplatform, initiatiefnemers meer in staat stellen collectieve initiatieven te ontplooien om het economische klimaat te …

Read Article Read More