Categorie: Het Hogeland

Nieuws uit Het Hogeland

Het Hogeland U krijgt nieuwe afvalcontainers

U krijgt nieuwe afvalcontainers

Wanneer we langskomen Na 17 augustus 2020 beginnen we met omruilen. We komen 2 keer bij u langs. Voor het ophalen van de oude en voor het brengen van de nieuwe containers. Ongeveer 2 weken voordat we langskomen krijgt u een brief. Daarin staat wanneer u de nieuwe containers kunt verwachten en wanneer u de …

Read Article Read More

Het Hogeland Bouwstop ligboxenstal Tinallinge

Bouwstop ligboxenstal Tinallinge

Voor de bouw is een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling. De toezichthouder heeft vastgesteld dat er werkzaamheden worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Om een onomkeerbare situatie te voorkomen is per direct een bouwstop ingelast. Alle bouwactiviteiten moeten worden gestaakt.  Foto: Gemeente Het Hogeland

Het Hogeland Bouwstenennotitie: op zoek naar evenwicht tussen bezuinigingen en behoud leefbaarheid

Bouwstenennotitie: op zoek naar evenwicht tussen bezuinigingen en behoud leefbaarheid

Eerder omschreef het college de financiële stand van zaken al als ‘zorgelijk’. Voor Het Hogeland dreigen de komende jaren tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer zes miljoen euro. Ook de reservepositie staat onder druk; de ondergrens van 6,5 miljoen euro is in zicht. 3 Scenario’s De bouwstenennotitie schetst drie scenario’s om de financiën de komende …

Read Article Read More

Het Hogeland Het Hogeland roept Rijk op tot stop op bezuinigingen

Het Hogeland roept Rijk op tot stop op bezuinigingen

Hiermee ondersteunt het college het bezoek van wethouders aan Den Haag tijdens de landelijke actiedag ‘Gemeenten in nood’ op donderdag 2 juli 2020. De vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken debatteert donderdag met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de gemeentefinanciën. Net als veel andere gemeenten kampt ook de gemeente Het Hogeland met tekorten. Dit komt onder andere door de …

Read Article Read More

Het Hogeland Eerste online Sportcafé over corona

Eerste online Sportcafé over corona

Richtlijnen en protocollen Vlak voor dit eerste Sportcafé hebben we nieuwe richtlijnen ontvangen. Daardoor zijn ook de protocollen van sportbonden en de noodverordening in de provincie Groningen aangepast. Niet alle gemeenten gaan hier hetzelfde mee om en ook verenigingen en zwembaden kunnen binnen de richtlijnen zelf een aantal keuzes maken. Dit betekent voor alle betrokkenen …

Read Article Read More

Het Hogeland Gemeentegids 2020 komt in najaar uit

Gemeentegids 2020 komt in najaar uit

De uitgave van de gids wordt verzorgd door Uitgeverij Akse Media uit Den Helder. De gemeente doet uitsluitend zaken met Akse Media en niet met andere uitgevers. Organisaties of verenigingen die al bekend zijn bij de uitgever, ontvangen binnenkort een mail of telefoon van Akse Media. Dit is om de huidige gegevens te controleren. Ook …

Read Article Read More