College Het Hogeland verder met realisatie de Tirrel

College Het Hogeland verder met realisatie de Tirrel

Dat is de belangrijkste uitkomst van de quick scan die bureau Ecorys deed naar het project de Tirrel. Ecorys meent dat deze extra investering nodig is voor extra bouwmanagement en het opvangen van op dit moment onvoorziene risico’s. Voor het college was een verhoging van het al gevraagde krediet binnen de huidige financiële situatie van de gemeente een dusdanig dilemma dat gezocht is naar alternatieven.

Daarom is De Hoven gevraagd om een groter deel van de investering voor haar rekening te nemen, zodat er voor de gemeente meer ruimte ontstaat in haar deel van de investeringen. Daar bleek De Hoven toe bereid. “Ik ben hier blij mee”, zegt wethouder Kristel Rutgers. “Want nu ligt er een voorstel van het college dat klaar is voor besluitvorming bij de raad.”  

De investeringsruimte van De Hoven is beperkt. Vanwege het belang van het project de Tirrel heeft De Hoven nu geschoven in haar geplande investeringen. De Hoven gaat de zorg gerelateerde ruimtes die ze van plan waren te huren nu voor eigen rekening bouwen. Met deze toezegging van De Hoven, die de komende dagen nog in definitieve overeenkomsten wordt verwerkt, is het college bereid de realisatie van de Tirrel voort te zetten. Met de investering van De Hoven wordt het gevraagde krediet aan de raad van 9,3 miljoen verlaagd naar 8,2 miljoen.

De tijdplanning en het programma van eisen voor de Tirrel beoordeelde Ecorys als van hoog niveau. Het projectmanagement van de gemeente de afgelopen jaren niet. De omvang en complexiteit van een gebouw als de Tirrel, met een diversiteit aan gebruikers, vraagt zeer specialistisch projectmanagement, geeft Ecorys aan. Het managen van veranderingen in de project- en exploitatiebegrotingen is daarbij essentieel. Dat is onvoldoende gebeurd.

“Wat ons nu duidelijk is geworden”, zegt wethouder Kristel Rutgers, “is dat nog meer specialistisch bouwmanagement noodzakelijk is. We hebben tot nu toe te weinig expertise ingezet voor het management dat nodig is voor een complex gebouw als de Tirrel. Die expertise gaan we toevoegen. En omdat nu ook de mogelijke risico’s van de gemeente in beeld zijn, hebben wij voldoende vertrouwen gekregen om dit project te realiseren. En dat was voor ons college de absolute voorwaarde voor het verder ontwikkelen van de Tirrel.”

Foto: Gemeente Het Hogeland