Eerste online Sportcafé over corona

Eerste online Sportcafé over corona

Richtlijnen en protocollen

Vlak voor dit eerste Sportcafé hebben we nieuwe richtlijnen ontvangen. Daardoor zijn ook de protocollen van sportbonden en de noodverordening in de provincie Groningen aangepast. Niet alle gemeenten gaan hier hetzelfde mee om en ook verenigingen en zwembaden kunnen binnen de richtlijnen zelf een aantal keuzes maken. Dit betekent voor alle betrokkenen wel dat de werkwijze opnieuw wordt aangepast. Mooi om te zien hoe flexibel en creatief iedereen is en hoe groot de inzet van mensen die bijna allemaal als vrijwilliger betrokken zijn.

Communicatie

We hebben ook gesproken over hoe verenigingen en zwembaden onderling en met de gemeente communiceren over wat er allemaal speelt. We zijn het eens dat het voor iedereen in het begin even zoeken was. Maar ondertussen weten we elkaar te vinden. Ook weten we waar we actuele informatie kunnen vinden die voor eigen sportvereniging of zwembad van belang is. Voor een volgende keer (wat we niet hopen natuurlijk) zeggen we wel dat we zo’n bijeenkomst als deze sneller moeten organiseren.

Samen

De besturen van zwembaden hebben vanaf het begin van de coronacrisis gezamenlijk gekeken naar wat mogelijk is. Handig omdat veel van de vragen die moeten worden beantwoord voor iedereen gelijk zijn. De aanwezige voetbalverenigingen zijn hier niet gezamenlijk in opgetrokken; zij hebben elk vanuit hun eigen situatie afspraken gemaakt voor hun eigen vereniging. Wel zijn er hier en daar onderling afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het doortrainen in de zomer op een kunstveld van een andere vereniging.

Hoe verder

We hebben ongeveer een uur over van alles met elkaar gesproken. Conclusie is dat deze wijze van overleg een prima aanvulling kan zijn op bijeenkomsten waar we elkaar echt ontmoeten. Na de zomervakantie vragen we inwoners en organisaties om mee te denken over een nieuwe visie op sport en bewegen in Het Hogeland. Hiervoor organiseren we vast en zeker een tweede online sportcafé, maar als het even kan ook andere vormen van ontmoeting. Zien en spreken we elkaar na de zomer?  

Team Sport en Bewegen en Huis voor de Sport van de gemeente Het Hogeland

Foto: Gemeente Het Hogeland