Fonds economische versterking voor ondernemers in Het Hogeland

Fonds economische versterking voor ondernemers in Het Hogeland

Financiële impuls

De raad wordt gevraagd middelen uit het geplande ondernemersfonds eerst in te zetten als ‘Fonds Economische Versterking’ en hiervoor een bedrag van € 300.000,- beschikbaar te stellen. Met deze financiële impuls kan de gemeente, in samenwerking met het Ondernemersplatform, initiatiefnemers meer in staat stellen collectieve initiatieven te ontplooien om het economische klimaat te versterken.

Veel ondernemers, instellingen en organisaties zijn geraakt door het Coronavirus. Door het rijk en de gemeente zijn er diverse regelingen in het leven geroepen. Dit tijdelijke ‘Fonds Economische Versterking’ is een goede aanvulling op het economisch maatregelenpakket dat de gemeente al heeft voor ondernemers. 

Reactie wethouder Eltjo Dijkhuis

‘Het is uniek dat we dit kunnen doen in deze financieel moeilijke tijd. We hebben als college besloten ondernemers niet alleen een hart onder de riem te steken, maar ook de raad te vragen middelen beschikbaar te stellen uit het geplande ondernemersfonds zodat deze mooie initiatieven ook echt uitgevoerd kunnen worden.’

Foto: Gemeente Het Hogeland