Harmannus Blok stopt als wethouder

Harmannus Blok stopt als wethouder

Het college betreurt en begrijpt het vertrek van Harmannus Blok. Burgemeester Henk Jan Bolding zegt hierover: “Met Harmannus Blok verliezen we een opgewekte, eigenzinnige en gedreven wethouder. Of het nu ging om recreatie of toerisme, landbouw en visserij of centrumplan Winsum: hij wist wat hij wilde en sprak dat ook uit. Dat gold ook voor De Tirrel. Harmannus Blok heeft daar jarenlang in volle overtuiging aan gewerkt. Dat hij nu, in deze fase, zelf concludeert dat het beter is om te vertrekken, verdient ons respect.”

De overige collegeleden zullen de portefeuille van Harmannus Blok tijdelijk overnemen tot bekend is hoe de nieuwe wethouders plek wordt ingevuld

Foto: Gemeente Het Hogeland