Het Hogeland roept Rijk op tot stop op bezuinigingen

Het Hogeland roept Rijk op tot stop op bezuinigingen

Hiermee ondersteunt het college het bezoek van wethouders aan Den Haag tijdens de landelijke actiedag ‘Gemeenten in nood’ op donderdag 2 juli 2020. De vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken debatteert donderdag met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de gemeentefinanciën.

Net als veel andere gemeenten kampt ook de gemeente Het Hogeland met tekorten. Dit komt onder andere door de oplopende kosten in het sociaal domein. Met de videoboodschap ondersteunt het Hogelandster college de landelijke oproep aan het Rijk om in te grijpen.

Bekijk de oproep op YouTube

Foto: Gemeente Het Hogeland