Lokaal plan voor versterking zorgt voor meer richting en duidelijkheid 

Lokaal plan voor versterking zorgt voor meer richting en duidelijkheid 

Over het plan

In het Lokaal plan van aanpak versterking 2021-2022 staat:

  • Hoe groot de versterkingsopgave in Het Hogeland is.
  • Welke capaciteit NCG voor Het Hogeland beschikbaar heeft.
  • De volgorde waarop die beschikbare capaciteit moet worden ingezet.

Voor de jaren 2021 en 2022 krijgt NCG onder andere de opdracht om hun capaciteit in te zetten voor:

  • huizen met een verhoogd risicoprofiel
  • huizen met een licht verhoogd risicoprofiel
  • het inlopen van achterstanden

Bewoners van huizen die voor het eerst in de versterkingsopgave staan, krijgen hierover een brief van de gemeente.

Reactie wethouder Kristel Rutgers

“De versterking is nog niet zo voorspoedig en zichtbaar is als we vorig jaar hadden verwacht. We hebben echter niet stilgezeten en de betrokken partijen hebben zich gezamenlijk ingezet voor een beter perspectief voor de Hogelandsters. In het restant van 2021 en in 2022 moet deze inzet zichtbaarder worden en leiden tot veilige woningen voor onze inwoners.”

“Zo blijven we in 2021 en in 2022 de versnellingsmaatregelen stimuleren. Met hetzelfde doel voor ogen; dat we eindelijk overgaan tot uitvoering zodat onze inwoners zo snel mogelijk veilig wonen. Alleen op deze manier komt ons eindbeeld dichterbij: een veilig en vitaal Het Hogeland in 2030.”

Wie zitten er in de stuurgroep?

•    bestuurlijke vertegenwoordiging van NGC
•    Wierden en Borgen
•    De Delthe
•    Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW)
•    Woongroep Marenland
•    Woonzorg Nederland
•    gemeente Het Hogeland

Foto: Gemeente Het Hogeland