Maak een wandeling met de wethouder

Maak een wandeling met de wethouder

Denk mee over de toekomst van uw dorp of wijk

We maken deze visie graag met elkaar. Samen met inwoners en andere organisaties werken we aan een nog mooiere gemeente waar het goed wonen, werken en samen leven is. Dat leggen we vast in de Omgevingsvisie, maar ook in andere plannen zoals een plan voor werk, zorg en jeugd (het zgn. sociaal domein).

Ga wandelen met de wethouder

Wij zijn erg benieuwd hoe u de toekomst van uw dorp of buurt ziet. Daarom komen onze wethouders graag bij u langs. Tijdens een wandeling bespreken we samen wat u belangrijk vindt voor het wonen en leven in uw dorp. U bepaalt de onderwerpen en de route.

  • De wandeling duurt ongeveer 30 minuten. 
  • Bij uw aanmelding kunt u aangeven wanneer het u het beste uitkomt. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
  • Vol = vol: bij te veel aanmeldingen kiezen we als het kan voor een gelijke verdeling per dorp.

Liever niet wandelen?

Wilt u ons wel iets meegeven maar liever niet tijdens een wandeling? Reageer dan direct online.

Het vervolg

De laatste tijd zijn er verschillende vragenlijsten en gesprekken geweest. Daaruit is al veel waardevolle informatie gekomen. Dat gebruiken we nu als basis voor onze toekomstplannen. Rond de zomer willen we samen met onze inwoners verder bouwen aan onze toekomst. Hoe zou u daar bij betrokken willen worden? Een digitale avond of juist een gesprek in uw dorp? Wij horen het graag!

Over de omgevingsvisie

Op basis van de omgevingsvisie maken we vanaf 2022 keuzes voor onze leefomgeving. De omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Vanaf 2022 komen daarin alle regels die in uw omgeving gelden samen. Die regels gaan over de kwaliteit van jouw omgeving. Op één plek vindt je dan bijvoorbeeld de milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Meer informatie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Meer ideeën, meer invloed

U hoeft in de toekomst nog maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 loket. De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag. Dat kost u minder tijd. Ook krijgt u meer invloed op uw omgeving. Bijvoorbeeld door met de gemeente, ontwikkelaars of de provincie mee te denken over grote bouwprojecten. Dit jaar vragen we u om mee te denken over de omgevingsvisie voor ons Hogeland. Een ander voorbeeld: in Wehe–den Hoorn leren we in de praktijk op een nieuwe manier samen te werken. Meer hierover leest u bij Programma Wehe-den Hoorn aan zet.

Foto: Gemeente Het Hogeland