Online infobijeenkomst voor Bedumers over plan ‘Togtemaarlocatie’

Online infobijeenkomst voor Bedumers over plan ‘Togtemaarlocatie’

Het plan is samen met omwonenden en gebruikers gemaakt tijdens een aantal werksessies. Het uiteindelijke ontwerp is gekozen tijdens een goed bezochte bijeenkomst in december 2019 en is in februari officieel door het college vastgesteld. De uitwerking van de parkachtige invulling met skatebaan, verbrede watergang, brug en parkeerterrein werd over het algemeen enthousiast ontvangen. Wel is de fietsroute van schoolkinderen over het parkeerterrein een belangrijk aandachtspunt in de verdere voorbereiding.

Wethouder Kristel Rutgers: “We zijn erg enthousiast over de aantrekkelijke invulling van het terrein en kijken uit naar de daadwerkelijke realisatie. Het is mooi dat we de plannen, die bijdragen aan een aantrekkelijk centrum van Bedum, samen met omwonenden en gebruikers hebben kunnen maken.”

Presentatie

De 15 deelnemers konden tijdens de presentatie van het plan via de chat vragen stellen, die na afloop werden beantwoord. Geïnteresseerden die niet deel konden nemen aan deze online bijeenkomst hebben de informatie persoonlijk ontvangen.

Vervolg

In oktober 2020 wordt gestart met de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein. Tegelijkertijd gaat de bestemmingsplanprocedure in werking en worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Bij geen bezwaren is de uitvoering van het plan voor de zomer van 2021 volledig afgerond.

Meer informatie: hethogeland.nl/togtemaar.

Foto: Gemeente Het Hogeland