Toekomstbestendige scholen voor Eemsmond

Toekomstbestendige scholen voor Eemsmond

Afgelopen april ging de uitvoering van het scholenprogramma in de gemeente Eemsmond officieel van start.

Aanleiding was het versterken van de twaalf scholen, hoewel deze al wel voldoen aan de minimale veiligheidseisen van aardbevingsbestendigheid. Het scholenprogramma biedt ook een mooie kans om de scholen te moderniseren en te verduurzamen.

De NAM stelde geld beschikbaar voor de versterking. Vanuit het rijk kwam er daarnaast geld om de scholen toekomstbestendig te maken. In de afgelopen maanden is er veel overleg geweest tussen schoolbesturen en gemeente en is overeenstemming bereikt over de besteding van het geld.

Nieuwe scholen

Gemeente en schoolbesturen hebben een ambitie voor nieuwbouw van drie schoollocaties, door het slim combineren van beide budgetten. Het gaat hierbij om de scholen in Usquert, Roodeschool en Warffum. Er vinden op dit moment nog afrondende gesprekken plaats met de NAM over de manier waarop de vernieuwing uitgevoerd kan worden. In Uithuizermeeden is het traject voor de nieuwe dr. Damschool ondertussen gestart. Omwonenden krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te praten over de plannen.

De overige zes schoolgebouwen worden bouwkundig versterkt en uiteraard toekomstbestendig gemaakt. Het gaat om de gebouwen van Het Hogeland College in Warffum en Uithuizen, De
Klinkenborg in Kantens, Nijenstein in Zandeweer en om De Noordkaap en De Sterren in Uithuizermeeden.

Planning

De definitieve planning voor de versterking of vernieuwing is op dit moment in de maak en wordt bekend gemaakt zodra er meer details zijn. In de Ommelander Courant staat elke laatste week van de maand de rubriek ‘Eemsmond verbindt’, ook beschikbaar als digitale nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven via eemsmond.nl/versterken. Hier wordt straks ook alle informatie over het scholenprogramma verzameld. Als ouders specifieke vragen over de versterking van de school van hun kind hebben, kunnen zij terecht bij het schoolbestuur. Ouders en omwonenden worden geïnformeerd wanneer hun school aan de beurt is. Het scholenprogramma loopt tot 2020.

Foto: Pixabay