Uitbreiding Eemshaven met bedrijventerrein in Oostpolder

Uitbreiding Eemshaven met bedrijventerrein in Oostpolder

Voorwaarden

Aan de ontwikkeling van de Oostpolder stellen we 4 voorwaarden:

  • In stand houden van de woonfunctie in de omliggende dorpen. De regels uit de structuurvisie voor geluid, veiligheid en luchtkwaliteit zoals geur en stof zijn het uitgangspunt.
  • Goede overgang tussen het bedrijventerrein en de huizen met ruimte voor water en groen.
  • Het nieuwe windpark blijft.
  • Samenwerking met de inwoners van de omliggende dorpen.

Meer informatie

Alle informatie over dit project vindt u op de website www.hetdigitalediggelschip.nl. Daar leest u ook hoe u de komende tijd mee kunt denken over de inrichting van de Oostpolder.

Bekijk het volledige persbericht.

Foto: Gemeente Het Hogeland