Uithuizen vernieuwt!

Uithuizen vernieuwt!

Aanpak woningen

Volgend jaar start de grote aanpak van woningen verspreid over Uithuizen. Dit zijn woningen die niet voldoen aan de veiligheidseisen bij een zware aardbeving. Daarom moeten ze versterkt worden. Voor de bewoners regelen de gemeente en NCG tijdelijke woningen. Hoe dat precies zal gaan wordt in januari bekend. Op de plekken waar wordt gesloopt kunnen weer moderne woningen gebouwd worden. Daarvoor nodigt de gemeente het dorp uit om in gesprek te gaan. 

Versterking Het Hogeland College

Scholieren van Het Hogeland College in Uithuizen krijgen straks les in een aardbevingsbestendig schoolgebouw. De gemeente maakt samen met het schoolbestuur plannen om de school te versterken. 

Bijzonder: wonen en zorg samen op één locatie

Ook komt in Uithuizen een bijzonder woon/zorgidee. De zorgorganisaties Cosis, Lentis en Noorderzorg werken de komende jaren aan nieuwe zorggebouwen op 1 locatie. Mensen die veel zorg en begeleiding nodig hebben kunnen hier straks samenkomen. Er wordt ook nagedacht over een activiteitencentrum en ontmoetingsplek voor alle inwoners van het dorp.

Het is één van de 5 meest innovatieve projecten uit het Groninger Zorgakkoord. Dit akkoord is bedoeld om de zorg in het aardbevingsgebied klaar te maken voor de toekomst.

Vernieuwing centrum

Het centrum van het dorp is ook volop in ontwikkeling. Zo werkt de gemeente samen met de ondernemersvereniging aan de versterking van het centrum. Er wordt iets gedaan tegen leegstaande gebouwen. En voor ondernemers wordt het mogelijk om gebouwen te verbeteren. Na de vernieuwing van de Blink is de aanpak van het gebied rondom de Schoolstraat de volgende stap in de centrumontwikkeling.

Informatie inwoners

In de loop van volgend jaar is meer bekend over de planning van de werkzaamheden in Uithuizen. De organisaties informeren eerst de inwoners om wie het gaat. Zij werken zoveel mogelijk met elkaar samen.
 

Foto: Gemeente Het Hogeland