Uitnodiging aan alle Hogelandster sportverenigingen

Uitnodiging aan alle Hogelandster sportverenigingen

De Hogelandster gemeenteraad heeft 27 mei 2020 ingestemd met de Startnotitie Sport en Bewegen. Een belangrijk uitgangspunt hierin is dat betrokkenen als u de mogelijkheid krijgen om mee te denken en te praten en gezamenlijk een richting te bepalen. Naast het ontwikkelen van de visie moet het beleid van de vier oude gemeenten op één lijn worden gebracht. En is het van belang om tot afspraken te komen die voor iedereen helder zijn. Om inzicht te krijgen in wat er momenteel leeft op het gebied van sportaccommodaties, hebben we in de zomer een enquête uitgezet bij alle Hogelandster sportverenigingen. De resultaten hebben ons geholpen om te bepalen waarover we in ieder geval met u verder in gesprek moeten gaan. Dit is voor ons aanleiding om de eerste twee Sportcafés te organiseren.

Thema 1: Buitensportaccommodaties

  • Wanneer: Woensdag 24 september, 19.30 tot 20.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
  • Waar: Dorpshuis Pieterburen, Hoofdstraat 105

Thema 2: Binnensportaccommodaties

  • Wanneer: Donderdag 25 september, 19.30 tot 20.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
  • Waar: Dorpshuis Ubbegaheem Sauwerd, Burchtweg 4

U bent van harte welkom! We delen hier informatie met u maar het is vooral ook het moment om te bespreken welke uitdagingen en ondersteuningsvragen u heeft. En welke eventuele ideeën en oplossingen u daarbij heeft.

Aanmelden kan tot 20 september 2020. Heeft u nog vragen die u niet eerder (bijvoorbeeld in de sportenquête) heeft gemeld? Vermeld het dan bij uw aanmelding.

Per avond kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Zijn er meer aanmeldingen, dan kijken we wanneer en hoe we ook met deze verenigingen in gesprek kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,
Team Sport en Bewegen gemeente Het Hogeland

Foto: Gemeente Het Hogeland