Vanaf 1 januari 2021: nieuwe subsidieregeling voor Het Hogeland

Vanaf 1 januari 2021: nieuwe subsidieregeling voor Het Hogeland

De subsidieregels uit de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond komen hiermee ten einde. Een voortzetting van oude regelingen is voor Het Hogeland financieel niet haalbaar. Daarom zijn de regels voor subsidie aangescherpt.

Vanaf 2021 worden alleen nog subsidies verstrekt aan activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelen en de leefbaarheid in dorpen of wijken. Dat iedereen kan meedoen aan de activiteit is een derde voorwaarde voor subsidie. Verder is een aantal algemene bepalingen van toepassing. Zo wordt er bijvoorbeeld alleen subsidie verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk. Wanneer de subsidieontvanger zelf voldoende geld heeft voor de uitvoering van de activiteiten, wordt geen subsidie toegekend.

Organisaties en verenigingen die de jaarlijkse subsidie voor 2021 hebben aangevraagd, hebben een brief over de nieuwe regeling ontvangen.

Foto: Gemeente Het Hogeland