Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen in provincie Groningen

Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen in provincie Groningen

Van 22 juli 2020 0.00 uur tot en met 22 juli 2020 23.59 uur geldt een verbod op demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op wegen in de zin van de Wegenverkeerswet, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen. Dit verbod geldt voor de hele provincie Groningen. Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren. 

In het recente verleden hebben demonstraties van groepen boeren en sympathisanten met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden. 

Het verbod is vastgelegd in een beschikking op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom). De politie is belast met de handhaving van dit verbod.
 

Foto: Gemeente Het Hogeland