Sonderingen: De fundamentele stap naar bouwstabiliteit

Sonderingen: De fundamentele stap naar bouwstabiliteit

GRONINGEN – Bouwen is een complex proces dat zorgvuldige planning en voorbereiding vereist. Eén van de cruciale stappen in dit proces is het uitvoeren van sonderingen. Maar wat is een sondering precies en waarom is het van essentieel belang? In dit artikel wordt dieper ingegaan op sonderen en de fundamentele rol bij het waarborgen van bouwstabiliteit.

Wat is een sondering en hoe werkt het?

Een sonderingsonderzoek is een geotechnisch onderzoek waarbij een zogeheten hydraulische conus met precisie in de grond wordt gedrukt. Terwijl deze conus in de grond wordt ingebracht, meet hij de puntweerstand die hij ondervindt. Dit cruciale meetpunt geeft inzicht in de draagkracht van de ondergrond. Maar dat is niet het enige wat gemeten wordt. De conus registreert ook de plaatselijke wrijving en de helling van de bodem. Deze wrijving wordt gemeten door een speciaal wrijvingslichaam dat boven de punt van de conus is gemonteerd.

De combinatie van puntweerstand en wrijving resulteert vervolgens in het wrijvingsgetal, dat daarna wordt vertaald in een sondeergrafiek. Dit grafische overzicht biedt gedetailleerd inzicht in de grondsoorten en -eigenschappen op verschillende dieptes, met name onder de grondwaterstand. Bovendien kan de sondeermachine worden uitgerust met sensoren om wateroverspanning of -onderspanning te meten, wat de analyse verder verfijnt.

Het sonderingsrapport

Na het uitvoeren van de sondering worden alle verzamelde gegevens grondig geanalyseerd en vastgelegd in het sonderingsrapport. Dit rapport is een waardevol document dat essentiële informatie biedt voor bouwers en ingenieurs. Het rapport vertaalt complexe metingen naar begrijpelijke conclusies en aanbevelingen.

Belangrijk is dat sonderingen worden uitgevoerd door bedrijven die de normen hanteren van NEN-EN-ISO 22476-1:2012,IDT, denk bijvoorbeeld aan Hooyberg Sonderingen. De normen waarborgen namelijk de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de sonderingsresultaten. Het sonderingsrapport bevat niet alleen gegevens over de bodemstructuur, maar is tevens de leidraad bij het kiezen van de meest geschikte funderingsmethode.

Hoeveel sonderingen zijn nodig?

De vraag die vaak opkomt, is hoeveel sonderingen er moeten worden uitgevoerd. Het antwoord hangt af van de omvang en complexiteit van een bouwproject. In de meeste gevallen wordt geadviseerd om minstens twee sonderingen op verschillende locaties uit te voeren. Hiermee minimaliseert u het risico op onaangename verrassingen tijdens de bouw.

Richtlijnen van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouwnijverheid (WTCB) suggereren bijvoorbeeld één sondering per 300 vierkante meter voor grootschalige gebouwen. Bovendien biedt moderne technologie, zoals minirups sondeermachines, flexibiliteit in locatiekeuze. Dit betekent dat zelfs inpandige of moeilijk bereikbare locaties onderzocht kunnen worden.

Kosten van een sonderingsonderzoek

Hoewel sonderingsonderzoeken kosten met zich meebrengen, moeten ze worden beschouwd als een waardevolle investering in de bouwstabiliteit van elk project. Het vermijden van een grondig sonderingsonderzoek kan leiden tot kostbare gevolgen en vertragingen.

Het kiezen van een funderingsmethode zonder gedegen kennis van de bodemgesteldheid kan leiden tot structurele problemen zoals scheurvorming en verzakkingen. De kosten van reparaties en herstelwerkzaamheden zullen aanzienlijk zijn en kunnen het bouwbudget overschrijden.

Daarom is het verstandig om de kosten van een sonderingsonderzoek te zien als een investering in de lange termijn stabiliteit en veiligheid van elk gebouw. Het biedt gemoedsrust, minimaliseert risico’s en bespaart uiteindelijk geld.

Bouwen op een sterke basis

Sonderingen vormen dus de ruggengraat van een succesvol bouwproject. Ze bieden inzicht in de bodemgesteldheid en dragen bij aan de keuze van een geschikte funderingsmethode. Voordat je de eerste steen legt, is het cruciaal om sondering in Groningen te overwegen. Ze mogen dan wel verborgen zijn onder de grond, maar ze zijn van onschatbare waarde voor de solide basis waarop elk bouwproject zal rusten.

Foto: Door Tine van Deurzen – Winters Sonderingen, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73816127