Bestuursleden BOO zeggen per direct eigen lidmaatschap op

Bestuursleden BOO zeggen per direct eigen lidmaatschap op

SCHEEMDA – Lichtelijk ontdaan zitten ze op zaterdagmiddag nagenoeg voltallig bij Daphna Brekveld rond de koffietafel. Daphna, tot heel recent de betrokken en slagvaardige voorzitter van de op haar initiatief opgezette Bewoners Organisatie Oldambt. Op een uitzondering na waren alle overige bestuursleden aanwezig. De aanleiding voor deze informele bijeenkomst waren de ontwikkelingen van de afgelopen weken die geleid hebben tot het opstappen van nagenoeg alle bestuursleden.

De BOO liet vooral voor de huurders van de Vogelbuurt in Scheemda haar stemgeluid horen en een groot deel van de buurtbewoners had zich dan ook als actief lid rond de BOO geschraagd. Aanleiding daarvoor was de door wooncoöperatie Acantus voorbereidde en voorgenomen sloop- c.q. renovatieplannen van de buurt. Het gebrek aan goede communicatie, het ontbreken van transparantie en openheid zorgde voor veel onrust en onduidelijkheid in de buurt.

Pas nadat in de media voor de problematiek aandacht gevraagd werd leek het er even op dat de impasse doorbroken werd en mocht de BOO, niet geheel van harte en eerder plichtmatig, zich als betrokken partij bij Acantus aan de tafel voegen. De BOO kwam op een militante en betrokken wijze op voor de belangen van de Sociale Woningbuurt, een gemêleerde buurt waarin veel autochtone uitkeringsgerechtigden wonen, aangevuld met nieuwkomers uit andere werelddelen, allen met zowel een bescheiden inkomen als sociale status.

De onwillige wijze van samenwerking tussen Acantus en de BOO ging Brekveld als mens niet in de koude kleren zitten wat het Dagelijks Bestuur er begin augustus toe aanzette de taken tijdelijk te her-verdelen om haar daarmee wat uit de wind te halen. Een – voor de BOO en zeker voor de belangen van de huurders van de Vogelbuurt – fatale beslissing. Binnen enkele dagen raakten persoonlijke- en huurdersbelangen met elkaar verwikkeld en werd Brekveld uit elk overleg geschrapt. 

Toen kort daarop de secretaris de BOO min of meer onder de Acantus paraplu schaarde en zich daarmee allieerde was voor de andere bestuursleden de maat vol. Op de eigen operationele BOO-Facebookpagina is een korte verklaring opgenomen waarin het afgetreden bestuur laat weten niet meer te kunnen garanderen dat de belangen van de leden in de aankomende buurtontwikkelingen centraal zullen staan en dat ze hun eigen lidmaatschap hebben opgezegd. Men laat de huurders echter niet in de kou staan en men wil zich middels het nieuw opgerichte Huurders Belangen Oldambt (HBO) blijven inzetten.

Foto: Ingezonden