Bewoners Organisatie Oldambt onthult sloopplannen Acantus

Bewoners Organisatie Oldambt onthult sloopplannen Acantus

SCHEEMDA – Het voormalig bestuur van de Bewoners Organisatie Oldambt (BOO) onthulde gisteren sloopplannen van woningstichting Acantus waarbij 137 sociale huurwoningen gesloopt worden in het Oldambt. De bewoners weten nog van niets.

“Het heeft tot wat reuring geleid in de volksbuurt in Scheemda, en niet alleen daar”, vertelt Daphna Brekveld, tot voor kort voorzitter/oprichter van de Bewoners Organisatie Oldambt. Naar aanleiding van de recente publicaties over de voorgenomen sloop- en renovatieplannen in het Oldambt heeft mijn telefoon niet stilgestaan.”

‘Het is niet zuiver’

“De huurders zitten met veel vragen, willen weten waar ze aan toe zijn en ik geef ze daarin volmondig gelijk en ben het volledig met hen eens”, vervolgt Brekveld. “Al jaren hangt er een zweem van onduidelijkheid over de toekomst van de buurt, renoveren, verduurzamen, slopen, het is een schimmig en onduidelijk spel dat over de hoofden van de huurders gespeeld wordt, en dat is niet zuiver.”

Geen onderhoud

“In de kern mankeert er niets aan de woningen”, weet Brekveld. “Ze staan ook na 70 jaar letterlijk als een huis. Maar geen onderhoud heeft gevolgen, zoals doorslaande muren, kieren, tochten en slechte isolatie. Door geen onderhoud te plegen, is de woonkwaliteit aangetast en zijn de energiekosten voor de bewoners gestegen. Veel woningen hebben het energielabel D en lager. Een klein deel van de woningen is circa 13 jaar terug nog verduurzaamd tot label C, waarna de renovatie is stilgelegd. De in de buurt levende bezorgdheid over de toekomst heeft mede geleid tot oprichting van de BOO om zo inzicht, invloed en inspraak te hebben en we hebben tot voor kort voor alle huurders ons uiterste best gedaan.”

Zwijgen opleggen

“De belangen van de woningstichting en de huurders zijn verschillend, laat dat duidelijk zijn, daaraan viel niet te tornen. Kritisch stemgeluid is niet gewenst en is de overlegstructuur een farce. Met eenzijdig opgelegde verplichtingen trachtte men de BOO het zwijgen op te leggen, door belangrijke informatie voor de huurders achter te houden zoals de overeengekomen Projectplanning 2023-2027 (foto) waarin de voorgenomen sloop, renovatie en nieuwbouw opgenomen is. Wij, als voormalig bestuur van de BOO, zijn van mening dat het aan de huurders is. Zíj moeten vooraf gekend worden en niet achteraf als onmondige burgers geconfronteerd worden met een uitgekookt eindvoorstel”, vindt Brekveld.

Uit bestuur gestapt

“Als opsteller van het door de VCP ingediende en in de Oldambtster Raad aangenomen amendement is bepaald dat 70% van de huurders moet instemmen met eventuele voorgenomen sloop. Maar, dan moet men tevoren wél en op zijn minst bij de besluitvorming betrokken worden. Als men níet juist geïnformeerd wordt en er informatie achtergehouden wordt, kan men geen correct beeld vormen. Wij als (voormalig) bestuur van de BOO vinden dat niet kosher en zijn daarom uit het bestuur gestapt. Wij roepen de aangesloten huurders op om tegen een doorstart van de BOO te stemmen en tegen de voorgenomen sloop maar juist vóór de renovatie van de Vogelbuurt“, aldus Brekveld.

‘Hou vast en hou vol’

Haar advies? “Blijf zitten waar je zit, teken niets en houd er goed rekening mee: je portemonnee groeit niet mee. Hou vast en hou vol, zet je in voor je huis, voor je buurt en het behoud ervan en voorkom daarmee de groei van onbetaalbaar geworden sociale huurwoningen.”

Foto: Ingezonden