College Oldambt reageert verontrust op voorgenomen herijking gemeentefonds

College Oldambt reageert verontrust op voorgenomen herijking gemeentefonds

Het college van Oldambt reageert verontrust op de voorgenomen herijking van het gemeentefonds. Door die nieuwe verdeling vanaf 2022-2023, zou Oldambt er financieel fors op achteruit gaan. Op dit moment is het nadelig effect becijferd op €130,- per inwoner, wat neerkomt op ongeveer 5 miljoen euro in totaal. Dat zou betekenen dat er opnieuw bezuinigd moet worden. Zover is het echter nog niet. Het voorstel voor de herijking ligt momenteel voor advies bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Daarna moeten het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer er nog een besluit over nemen.

Wethouder Erich Wünker licht toe: “We laten het hier niet bij zitten. Het is niet de eerste keer dat Oldambt financieel zwaar geraakt wordt. Deze keer zijn vooral plattelandsgemeenten de dupe. Maar ook het sociaal domein drukt weer zwaar in de nieuwe verdeelsleutel. Het kabinet moet met meer geld over de brug komen voor Oost-Groningen.” Vanuit de Vereniging voor Groninger Gemeenten is daarom bij de minister aandacht gevraagd voor de gevolgen van de nieuwe verdeelsleutel. De hoop is dat er naar aanleiding daarvan een specifieke compensatie komt voor noordelijke gemeenten.

Het wachten is nu op het ROB-advies en het aangepaste kamervoorstel. Intussen blijft Oldambt zich inzetten om in samenwerking met de Vereniging voor Groninger Gemeenten, de Vereniging Nederlands Gemeenten en de lobby in Den Haag aandacht te vragen voor onze situatie. Veel gemeenten in Oost-Groningen kampen al sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 met forse tekorten. Dat komt omdat er hier naar verhouding meer sociale problematiek is waardoor er vaker een beroep op ondersteuning wordt gedaan via de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet.

Foto: Gemeente Oldambt