Concept voorkeursalternatief: voorkeur voor een tracé voor het waterstofnetwerk in Groningen

Door | 7 juni 2024

Vrijdag 7 juni begint een nieuwe periode waarin u kunt reageren op het voorkeurstracé van het waterstofnetwerk in Groningen. Dat is het concept Voorkeursalternatief.

In het concept Voorkeursalternatief bepalen de minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties welk tracé hun voorkeur heeft. Het gaat dan om de route van de buisleidingen van het waterstofnetwerk in Groningen. Deze route hebben zij gekozen op basis van de uitkomsten van onderzoeken naar de effecten van de verschillende tracés op milieu, leefomgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. Dit zijn de milieueffectrapportage en de integrale effectenanalyse. Op de resultaten hiervan kunt u ook reageren.  

Waterstofnetwerk Groningen

In de provincie Groningen gaat Hynetwork, 100% dochteronderneming van Gasunie, een waterstofnetwerk realiseren. Dit is een netwerk dat bestaat uit buisleidingen voor het vervoer van waterstof. Het is onderdeel van een landelijk netwerk dat de vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland verbindt. Het uitgangspunt voor dit netwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het transport van aardgas. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond.

Het gekozen tracé

Het netwerk loopt van Eemshaven tot Stadskanaal. Voor een groot deel kunnen bestaande aardgastransportleidingen worden hergebruikt. Tussen Eemshaven en Tjuchem en tussen Tjuchem en Delfzijl moeten nieuwe buisleidingen aangelegd worden. Voor het gedeelte tussen Eemshaven en Tjuchem zijn drie alternatieven onderzocht. Na toetsing is gekozen voor het basisalternatief. 

De verschillen tussen de 3 alternatieven zijn klein. Voornamelijk op het gebied van externe veiligheid is er verschil: in dit alternatief komt geen nieuw brandaandachtsgebied waar dat niet nodig is. Dat beperkt ook de mogelijke ruimtelijke belemmeringen voor andere activiteiten in de regio. Wat deze keuze ondersteunt zijn de lagere kosten die nu zijn berekend voor het basisalternatief.

Voor het nieuw aan te leggen deel tussen Tjuchem en Delfzijl is gekozen voor bundeling met bestaande infrastructuur, zoals aardgasleidingen. Dit ontziet de lintbebouwing in de buurt.

[zie afbeelding van de kaart onderaan dit bericht]

Documenten lezen en reageren

Het concept Voorkeursalternatief en de onderzoeksresultaten in het milieueffectrapport en de Integrale Effectenanalyse kunt u lezen op: www.rvo.nl/waterstofnetwerk-groningenexterne-link-icoon. U kunt via deze website een reactie indienen. Dat kunt u ook doen via de post of tijdens een van de informatiebijeenkomsten. U kunt ook bellen met RVO via 070 379 89 79.

Informatiebijeenkomsten

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij helpen u graag. U bent van harte welkom bij een van de informatiebijeenkomsten op: 

  • Maandag 24 juni 2024 in Zaal de Schans van Theater de Molenberg
  • Dinsdag 25 juni 2024 in Theater VanBeresteyn in Veendam
  • Woensdag 26 juni 2024 in MFC Siddeburen in Siddeburen
  • Dinsdag 2 juli in Restaurant Eemshaven in Losdorp
    U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.

Foto: Gemeente Oldambt (ingezonden)