Europees Openbare aanbesteding Transportdiensten Afeer

Europees Openbare aanbesteding Transportdiensten Afeer

Werkleerbedrijf Afeer is voornemens een leverancier te selecteren die in staat is om transportbewegingen voor Afeer uit te kunnen voeren. Afeer transporteert, bewaart, verpakt, assembleert en distribueert in opdracht van klanten o.a. drukwerk, consumenten- en elektronicaproducten. Hiervoor zoekt Afeer een dienstverlener die zorgdraagt voor het transporteren van genoemde producten en de mogelijkheden biedt voor het opslaan van grondstoffen en producten op een beheerde locatie van de inschrijver of een door inschrijver gehuurde locatie.

Transport en distributie vindt hoofdzakelijk (80%) plaats vanuit de hoofdvestiging van het werkleerbedrijf (A.J. Romijnweg 17) en het distributiecentrum (locatie Hogebrug). Standaard maakt Afeer gebruik van Europallets. Op verzoek van klanten wordt er gebruik gemaakt van verschillende maten blokpallets. De hoofdvestiging van het werkleerbedrijf wordt op korte termijn verbouwd waarna daar wel een laadkuil aanwezig zal zijn (gereed naar verwachting in november 2020).

In de eerste tien maanden van 2019 zijn in totaal 518 transporten uitgevoerd voor klanten, deels door de aanbestedende dienst zelf (148) en deels door derden (370). Na gunning van de onderhavige opdracht stopt de aanbestedende dienst volledig met eigen transport. Door inschrijvers dient, als gevolg hiervan, rekening te worden gehouden met extra transporten tussen het distributiecentrum en de hoofdvestiging van het werkleerbedrijf.

Werkleerbedrijf Afeer zoekt een leverancier per 1 oktober 2020. Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Foto: Gemeente Oldambt