Gemeente Oldambt draait de kraan dicht

Gemeente Oldambt draait de kraan dicht

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt wil ingrijpende maatregelen treffen om het tekort van bijna 12 miljoen euro weg te werken.

Het college heeft plannen om 3,8 miljoen euro bezuinigen op huishoudelijke hulp, voetbalvelden en het eigen personeel. Concreet betekent dit dat minder inwoners van de gemeente huishoudelijke hulp zouden kunnen krijgen of een aantal uren hiervan moeten inleveren. Momenteel maakt circa tien procent van de huishoudens in Oldambt gebruik van een huishoudelijke hulp.

Andere plannen zijn het korten van subsidies voor voetbalclubs met 120.000 euro en De Klinker met 130.000 euro, waardoor er bij het cultuurhuis mogelijk drie banen op de tocht staan. Het gemeentebestuur wil ook 500.000 euro besparen op de eigen organisatie, onder andere door natuurlijk verloop en het niet invullen van openstaande vacatures.

Inkomsten verhogen

Aan de andere kant wil de gemeente haar inkomsten verhogen door onder meer de onroerendezaakbelasting (OZB) te verhogen. Ook wil zij haar aandelen in Enexis geleidelijk verkopen, wat eenmalig een bedrag van 16 miljoen moet opleveren. In november wordt duidelijk welke van de plannen definitief worden.

Foto: Groninger Krant