Huurders willen duidelijkheid en openheid van Acantus

Huurders willen duidelijkheid en openheid van Acantus

SCHEEMDA – Ze hebben zich demonstratief voor de bedreigde woningen aan de Parklaan in Scheemda opgesteld, drie van de zeven bestuursleden van de Bewoners Organisatie Oldambt (BOO). “¡No Pasarán!”, daarmee verwijzend naar de slogan die in de jaren ’30 door Spaanse anti-fascisten gevoerd werd, met andere woorden geen kokelo. “Je zult eerst langs ons moeten”, zegt Andrea van der Laan, een in de Parklaan wonend bestuurslid. Samen met het medebestuurslid Leander Booneschansker uit dezelfde wijk en Daphna Brekveld, de voorzitter van de BOO, staan ze pal voor de belangen van de Oldambtster huurders in het algemeen en die van de Vogelbuurt in het bijzonder.

De BOO, nieuwkomer in de cluster van organisaties die de belangen van de aangesloten huurders behartigt bij de wooncorporatie Acantus, wordt tandenknarsend als bijtende luis in de pels gezien. Een club die ze liever kwijt dan rijk zijn. De BOO dat is een ander geluid en dat is wel even wennen voor zowel Acantus als ook de andere huurdersorganisaties. Geen braaf meegaand, maar creatief meedenkend, niet willoos collaboratief, maar doelgericht coöperatief, niet passief, maar juist energiek initiatiefrijk… Maar ja, dat is wennen voor de bestaande en gestaalde kaders van de Veendammer wooncorporatie. Daar is men in de loop van haar bestaan gewend geraakt om niet met, maar óver de belangen van huurders van sociale woningen te wikken en te beschikken, daarbij gesecondeerd door een 30-tal vrijwilligers die zich in vereniging (en zelfs stichtingsvorm!?) hebben verpakt.

Over het algemeen goedbedoelende en welmenende mensen die daarvoor door Acantus jaarlijks met ruwweg 150.000 euro worden beloond voor verleende diensten en ter bestrijding van kantoor- en overige kosten. Zakenkundig, capabel of niet…, zij hebben als taak de belangen van meer dan 13.000 huurders te behartigen bij een organisatie die met haar matglazen transparantie een behoorlijk mankerend communicatiebeleid voert. Acantus, een complexe organisatie die zich steeds meer als overheid is gaan beschouwen en gedragen, die ondanks (of juist door) het optuigen van tal van processen en procedures het contact met de huurders volledig kwijt geraakt is en verspeeld heeft. Acantus, dat naar buiten toe zo graag als moderne wooncorporatie 2.0 wil worden aangezien, maar eerder met het premature predicaat 0.0 aangemerkt moet worden.

In gezamenlijk overleg waren het tot voor kort in de praktijk niet de organisaties die voor de huurders spraken, maar vaak de belangen accorderen van de wooncorporatie Acantus. Dat moet anders en dat kan anders… en als het (nog) niet goed lukt om dat in een open overlegstructuur te bewerkstelligen dan hebben we in dit land gelukkig nog steeds de vrijheid van het woord en vrijheid van pers. “Weet je, debatteren heeft geen zin, dat is letterlijk een woordgevecht”, zegt Leander. “Wij willen als huurders gewoon duidelijkheid en openheid. Het is zo simpel! Maak een einde aan de onduidelijkheid en het tegen elkaar uitspelen van huurders en buurtgenoten. Zet de printer dinsdag maar aan en laat ons op woensdag zo allemaal zwart op wit weten dat de woningen in onze buurt níet gesloopt, maar juist gerenoveerd worden, wees duidelijk, open en eerlijk! Zet het desnoods op onze buurtpagina. Dát hebben we overigens al vaker aangeboden.”

“Betrek de buurt en de huurders bij de renovatieplannen, wees duidelijk en stop nu eindelijk eens een keer met die verdeel-en-heers-spelletjes, noem man en paard en haal die onzekerheid weg”, besluit Daphna Brekveld. “Wij als BOO willen van harte onze medewerking verlenen en de bewoners in de Vogelbuurt willen nu eindelijk weten -hebben het recht te weten- waar ze aan toe zijn, stop met die geheimzinnigheid, zeg het niet alleen maar wees écht transparant. Dit is een prachtige woonbuurt, al meer dan 70 jaar en dat willen we ook zo houden. Sloop staat niet op onze agenda, gaat ook niet gebeuren ook, daar gaan wij dwars voorliggen… ¡No Pasarán!

Bron: https://booldambt.wixsite.com/bo-oldambt/post/no-pasar%C3%A1n