Huurdersorganisatie eist renovatie van woningen Scheemda

Huurdersorganisatie eist renovatie van woningen Scheemda

SCHEEMDA – Huurders Belangen Oldambt (HBO) eist renovatie van sociale huurwoningen in het Oldambt na het inzien van plannen van Acantus om een groot deel van deze woningen te slopen.

Voor treinreizigers komend vanuit de richting Groningen is het al meer dan 70 jaar een beeldbepalend en markerend uitzicht: de rode bakstenen huizenblokken met rode gegolfde dakpannen er bovenop. Net voor het station van Scheemda staan ze mooi in lijn en links in gelid, dat wat nog rest van de woningen van het 1.000-woningen plan; woningen die kort na de Tweede Wereldoorlog neergezet zijn om de grote woningnood op te lossen. Deze paar woonblokken vormen de rand van de Vogelbuurt waarvan woningstichting Acantus met plannen rondloopt om het hart weg te slopen, een plan waar deze woningen geen onderdeel van uitmaken.

‘Technisch verwaarloosd’

“Juist déze woningen zijn níet in de sloopplannen opgenomen”, vertelt Daphna Brekveld van het onlangs opgerichte Huurders Belangen Oldambt. “Niet omdat ze qua technische staat, kwaliteit en bouwwijze in betere toestand verkeren, maar omdat ze welbewust buiten de plannen gehouden zijn. Deze woningen -herkenbaar aan de drie witte blokjes boven de voordeur- zijn wat nog overgebleven is van een tot erfgoed bestempeld woningbezit. Daar gelden andere regels voor. En is er ook een bijpassend potje beschikbaar waaruit geput kan worden. Ook deze woningen zijn in de afgelopen decennia technisch verwaarloosd, in vergelijking met andere buurtwoningen vaak in nog slechtere staat maar die gaan zoals gezegd niet tegen de vlakte.”

‘Bewust misleidend’

Brekveld: “Deze woningen zijn dus bewust niet meegenomen in de sloopplannen, en ik zeg nadrukkelijk sloopplannen want anders kun je het niet zien, ook al presenteert de woningstichting dit niet zo en wil men het ook niet zo zien. Voor ons was al langer duidelijk wat de koers was, voor mij persoonlijk is het een repeterend verhaal. In Amsterdam heb ik exact hetzelfde circus zien ontwikkelen en in heel Nederland is hetzelfde aan de gang. Op basis van eigen wensen en verlangens wordt met de wetgeving creatief in de hand een koers opgesteld met als einddoel een voorstel dat met de belangen van de huurders geen rekening houdt, niets meer en niet minder. Niet bepaald een redelijk voorstel te noemen maar eerder uitgekookt en bewust misleidend!”

Motie aangenomen

“Maar de huurders zijn tegen dit soort machinaties niet bepaald machteloos, alleen ze moeten wel juist geïnformeerd en op hun rechten gewezen worden”, vervolgt Brekveld. “Om deze rechten te versterken en te accentueren heb ik voor de Verenigde Communistische Partij (VCP) een motie opgesteld die door de Oldambtster Raad met meerderheid van stemmen(!) is aangenomen, waarin nadrukkelijk staat opgenomen dat er alleen tot sloop overgegaan mag worden als de huurders expliciet en in meerderheid met het bijgaande participatieplan akkoord zijn. Maar… juist, goed en volledig geïnformeerd worden en geen informatie achterhouden is niet kosjer. Het is misschien een beetje een lastig stukje, maar dit amendement is ter aanvulling en completering van de wettelijk vastgelegde bepaling dat van coöperaties van rechtswege ook al 70 procent draagvlak geëist wordt.”

‘Ga voor renovatie’

“Laat u als huurders niet tegen elkaar uitspelen, dat is wat er gebeurt. In de veroorzaakte onrust en onduidelijkheid wordt er in emotie van alles geroepen en beweerd zonder feitenkennis. Zet de schouders eronder en laat uw woning niet in de steek. Vorm bewonerscommissies en kom op voor uw huis, ga voor renovatie en verlang minimaal energielabel B voor uw huis. Ik heb twee foto’s bijgesloten, een van de woningen in de Parklaan (witte blokjeswoningen) die niet in de planning zijn meegenomen en een van de Lijsterstraat die wel op de lijst staan. Oordeel zelf.”

Foto: Ingezonden