Ook buurt- en dorpshuizen kunnen beroep doen op Tegemoetkoming schade COVID-19

Ook buurt- en dorpshuizen kunnen beroep doen op Tegemoetkoming schade COVID-19

Het kabinet heeft op 12 juni besloten om buurt- en dorpshuizen en gemeenschapsaccommodatie definitief toe te laten tot de TOGS-regeling. De TOGS-regeling is een eenmalige vergoeding  voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om € 4.000,- en is naar eigen inzicht te besteden.

SBI-codes

De regeling  is gekoppeld aan de SBI-codes: 88.999, 88.993 en 88.102. Dat zijn de codes waarmee  buurt- en dorpshuizen staan ingeschreven bij de  KVK en die aangeeft welke bedrijfsactiviteit ze uitvoeren. De meeste buurthuizen vallen onder deze codes, zo blijkt uit een inventarisatie van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. Op de website van de KVK kunnen beheerders van buurt- en dorpshuizen hun SBI code controleren. Wanneer zij staan ingeschreven onder een andere SBI-code, kunnen ze dat doorgeven via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn voorwaarden verbonden, zoals een minimaal omzetverlies van € 4.000,- tussen 16 maart en 16 juni. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan alle voorwaarden en kunnen beheerders van buurthuizen zien of ze in aanmerking komen voor de regeling.

Aanvragen

De regeling aanvragen kan tot 26 juni a.s. via  www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs. De TOGS-regeling wordt dan opgevolgd door de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB). Het is nog niet bekend of buurt- en dorpshuizen ook van de TVL-regeling gebruik kunnen maken.

Foto: Gemeente Oldambt